Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu umowy znaczącej

Raport bieżący nr 46/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż w dniu 19.12.2014r. powziął wiadomość o zawarciu w dniu 18.12.2014r. umowy przez POSCO Engineering & Construction Co. Ltd. S.A. Oddział w Polsce.

Reklama

Przedmiotem umowy jest wykonanie instalacji elektrycznych dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie.

Wartość umowy wynosi 20.999.007,79 zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedem złotych 79/100).

Termin zakończenia całości robót ustalony został na 30.11.2015r.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach.

Wykonawca poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia ELEKTROTIM S.A. karami umownymi naliczanymi, między innymi, w następujących przypadkach:

a. za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania i zwłokę w zakończeniu wykonania robót w stosunku do harmonogramu i/lub zwłokę w zakończeniu wykonania robót – 0,3% ceny kontraktowej netto za każdy dzień zwłoki

b. za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania, zwłokę w wykonaniu w stosunku do terminów określonych w umowie, i/lub zwłokę w zakończeniu wykonania poszczególnych odcinków – 0,3% ceny kontraktowej netto za każdy dzień zwłoki

c. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w trakcie robót, prób, inspekcji, odbiorów, prób końcowych oraz w okresie rękojmi i gwarancji – 0,3% szacunkowej ceny kontraktowej netto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad

Niezależnie od dochodzenia kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego naliczone kary umowne.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A., raportem nr 28/2014 z dnia 10.10.2014r. informowała o zawarciu Listu Intencyjnego, którego przedmiotem była akceptacja spółki ELEKTROTIM S.A. jako wykonawcy kontraktu w ww. zakresie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-19Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2014-12-19Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »