Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu umowy znaczącej ze ZDiUM we Wrocławiu - iluminacje świąteczne - raport 39

Raport bieżący nr 39/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3), w związku z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 20.11.2014r., podpisaną w dniu 17.11.2014r. umowę z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, której przedmiotem jest wykonanie przez Konsorcjum firm w składzie: ELEKTROTIM S.A. – Lider Konsorcjum oraz ODEON S.C. – Partner Konsorcjum, iluminacji świątecznej we Wrocławiu w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017.

Reklama

Wynagrodzenie łączne za wykonanie robót wyniesie netto: 5.324.880,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych).

Umowa zastała zawarta do dnia 13.02.2017r.

Ww. umowa jest kolejną umową z tym samym Zamawiającym zawartą w ciągu ostatnich 12 miesięcy na kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A. (łączna wartość umów wraz z bieżącym raportem wynosi 9.679.117,43 zł netto).

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd podaje informacje określone w § 9 pkt. 5), w tym kary umowne w odniesieniu do umowy o największej wartości tj. do umowy zawartej na iluminację świąteczną we Wrocławiu w sezonach zimowych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegły stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, m.in. za:

a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% ceny ofertowej netto,

b) niewykonanie przedmiotu umowy w terminach umownych, w wysokości 1.000,00 zł, dla każdej lokalizacji, o której mowa w umowie, za każdy dzień liczony od dnia upływu poszczególnego terminu,

c) nieusunięcie wad stwierdzonych w przedmiocie umowy w wysokości 500,00 zł za każdy dzień liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, i inne.

Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% ceny ofertowej netto.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone kary umowne do pełnej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści.

Spółka ELEKTROTIM S.A. raportem bieżącym nr 38/2014 z dn. 14.11.2014r. informowała o wyborze oferty Konsorcjum w składzie ELEKTROTIM S.A. i ODEON S.C. na wykonanie iluminacji świątecznych podczas trzech najbliższych sezonów zimowych.

Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest łączna wartość wszystkich umów zawartych z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu w okresie ostatnich 12 miesięcy, przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-21Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2014-11-21Sławomir CieślaCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »