TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 11

Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 czerwca 2010 spółka "PRK 7 Nieruchomości" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("PRK 7"), podmiot zależny od Spółki, zawarła z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie ("Bank"), umowę nr 671/05/2010/1157/K/OBR kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego ("Umowa").

Na podstawie Umowy Bank udzielił PRK 7 kredytu obrotowego nieodnawialnego w kwocie 30.847.000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych) ("Kredyt"), na okres od dnia 23.06.2010 r. do 28.02.2012 r. z przeznaczeniem na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją I etapu budowy osiedla mieszkaniowego w Warszawie przy ul. Pełczyńskiego.

Reklama

Zabezpieczenie spłaty kredytu:

1. Zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi stanowi:

1) hipoteka łączna zwykła na nieruchomościach będących własnością PRK 7 lub co do których PRK 7 przysługuje prawo użytkowania wieczystego.

2) hipoteka łączna kaucyjna na nieruchomościach będących własnością PRK 7 lub co do których PRK 7 przysługuje prawo użytkowania wieczystego.

3) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ryzyk budowlanych nieruchomości przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie opatrzona datą pewną, a po zakończeniu inwestycji cesja praw z polisy ubezpieczeniowej obejmującej nieruchomość zabudowaną;

4) weksel własny in blanco PRK 7 wraz z deklaracją wekslową;

5) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego oraz rachunku zastrzeżonego dla przedsięwzięcia "I etap budowy Osiedla Mieszkaniowego przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie" prowadzonych w BOŚ S.A.;

6) blokada rachunku zastrzeżonego dla przedsięwzięcia "I etap budowy Osiedla Mieszkaniowego przy ul. Pełczyńskiego w Warszawie" prowadzonego w Banku.;

7) niepotwierdzona cesja wierzytelności z tytułu sprzedaży lokali i innych pomieszczeń zlokalizowanych w kredytowanej Inwestycji.

Oprocentowanie:

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę rynku pieniężnego WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od typowych dla tego rodzaju umów.

Wartość wyżej wskazanej Umowy przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. w związku z tym stanowi znaczącą umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr. 23 poz. 259 ze zm.).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).
Maciej Radziwiłł - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: budowy | trakcja | Warszawa | Trakcja Polska SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »