Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 8

Raport bieżący nr 8/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieĹ�Äťce i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") podaje do publicznej informacji, iż w dniu 30.09.2010 roku zawarł z Przedsiębiorstwem "AGAT" S.A. z siedzibą w Koluszkach ("Zleceniobiorca") umowę ("Umowa").

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Zleceniobiorcę na rzecz Emitenta następujących prac:

1) LPN (przedmiar 11 - szlak Gralewo - Rybno Pomorskie, stacja Rybno Pomorskie),

Reklama

2) elektroenergetycznych nietrakcyjnych (przedmiar 13 - szlak Gralewo - Rybno Pomorskie, stacja Rybno Pomorskie),

3) obiektów kubaturowych (przedmiar 14 - stacja Działdowo, stacja Rybno Pomorskie - elektr. w nastawni; przedmiar 16 - stacja Działdowo, stacja Rybno Pomorskie),

4) robót sanitarnych w obiektach kubaturowych - przedmiar 21 - stacja Działdowo, stacja Rybno Pomorskie)

w związku z realizacją przez Emitenta (w ramach konsorcjum) umowy na wykonanie robót budowlanych dla kompleksowej modernizacji stacji i szlaków w obszarze LCS Działdowo w ramach projektu "Modernizacja lini kolejowej E 65/C-E65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Działdowo".

Zgodnie z Umową łączna wstępna wartość netto wynagrodzenia Zleceniobiorcy wynosi 7.020.973,62 złotych.

Zgodnie z Umową Zleceniobiorca zobowiązał się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi 10% wartości wynagrodzenia Zleceniobiorcy brutto.

W Umowie zastrzeżono następujące kary umowne:

1) Strony Umowy ustaliły karę umowną za każdy dzień trwania naruszenia postanowień Umowy (opóźnienie lub zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy oraz nie zastosowanie się do poleceń Emitenta) przez Zleceniobiorcę w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy. Niezależnie od powyższego, gdy opóźnienie przekroczy 15 (piętnaście) dni z winy Zleceniobiorcy, Emitent ma praw odstąpić od umowy zawiadamiając Zleceniobiorcę na piśmie bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu oraz bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych na rzecz Zleceniobiorcy.

Łączna wysokość kar umownych wynikających z powyższych uchybień Zleceniobiorcy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto Umowy.

2) Strony ustaliły karę umowną za każdorazowe przekroczenie terminów napraw gwarancyjnych w odniesieniu do przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy za każdy dzień opóźnienia Zleceniobiorcy.

3) W przypadku odstapienia od Umowy przez jedną ze stron ustalono dodatkową karę umowną w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy, chyba, że odstąpienie nastąpi z przyczyn dotyczących wyłącznie drugiej strony. W takim przypadku karę umowną ponosi strona, która dała powód do odstąpienia od Umowy.

Zapłata jednej z kar umownych nie wyłącza dopuszczalności stosowania pozostałych przewidzianych Umową.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia stron Umowy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia zobowiązań opisanych w punkcie 1) - 3) powyżej przekraczających wysokość tych kar.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Wiesław Nowak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »