Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 26

Raport bieżący nr 26/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") podaje do publicznej informacji, iż w dniu 22.11.2010 r., działając w Konsorcjum w składzie:

1) ZUE S.A.- Lider Konsorcjum

2) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum

3) Firma Torowo - Spawalnicza "Spaw - Tor" - Partner Konsorcjum

4) Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "Tor - Krak" Sp. z o.o. - Partner Konsorcjum

Reklama

(łącznie zwanych: "Wykonawcą")

zawarł umowę podwykonawczą z Pawłem Stolarskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalacyjny PAKTOL ("Podwykonawca").

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę robót budowlanych na rzecz Wykonawcy w ramach zadania: "Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna z rozbudową ulic Marszałka Focha, Naruszewicza, Dworcowej i Zygmunta Augusta w Bydgoszczy" ("Kontrakt Główny"), realizowanego przez Wykonawcę.

Wartość umowy: 6 450 628,73 zł (brutto)

Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 35 dni roboczych od dnia przedstawienia Wykonawcy faktury, na rachunek bankowy Podwykonawcy.

Termin realizacji: 23 listopada 2012 roku.

Podwykonawca może naliczyć Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto umowy.

Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za te roboty, za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie określonego w umowie przedmiotu odbioru częściowego w stosunku do harmonogramu rzeczowo - finansowego robót - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za te roboty za każdy dzień opóźnienia,

3) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości - w wysokości 0,1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

4) za spowodowane przez Podwykonawcę przerwy w realizacji robót bez uładnionego powodu - w wysokości 0,1% ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto Podwykonawcy, za każdy dzień przerwy w realizacji robót,

5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy - w wysokości 10 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto,

6) za odstąpienie od umowy przez Podwykonawcę z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy - w wysokości 10 % ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto.

Wykonawca ma prawo do sumowania ww. kar umownych i obciążenia Podwykonawcy w łącznym ich wymiarze.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości poniesionej szkody w tym utraconych korzyści.

Podwykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Całkowita wartość zabezpieczenia wyniesie 5 % wartości wynagrodzenia brutto Podwykonawcy.

W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy, 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 37 dni po dokonaniu odbioru końcowego robót będących przedmiotem Kontraktu Głównego. Pozostała część tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 22 dniu po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wiesław Nowak - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »