Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 37

Raport bieżący nr 37/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 listopada 2010 r. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("PRKiI"), podmiot zależny od Spółki, jako Pełnomocnik konsorcjum w składzie:

1. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Pełnomocnik konsorcjum;

2. Jan Paruch wpisany pod nr 478 w ewidencji działalności gospodarczej

Urzędu Gminy Mściwojów;

Zenon Buca wpisany pod nr 4280 w ewidencji działalności gospodarczej

Urzędu Miejskiego w Jaworze;

Sławomir Paruch wpisany pod nr 512 w ewidencji działalności gospodarczej

Urzędu Gminy Mściwojów,

prowadzący: Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego "INFRAKOL" s.c., 59-400 Jawor, ul. Rapackiego 14 - Partner konsorcjum

3. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie - Partner konsorcjum

(dalej, łącznie: "Wykonawca")

zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Zamawiający"): Umowę w ramach zadania: Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze - Katowice - Kraków, Przetarg nr 1 - Modernizacja odcinków: Jaworzno Szczakowa - Trzebinia (km 15,810 - 29,110 linii nr 133), Jaworzno Szczakowa - Sosnowiec Jęzor (km 0,000 - 6,847 linii 134) (dalej: "Umowa").

Wartość Umowy:

Łączna wartość netto Umowy: 299 963 650,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt 00/100 złotych).

Łączna wartość brutto Umowy: 365 955 653,00 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy 00/100 złotych).

Wartość Umowy przypadająca PRKiI: około 65 %

Przedmiot Umowy:

Na podstawie Umowy Wykonawca wykona prace branżowe związane z modernizacją linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze - Katowice - Kraków: modernizacja odcinków: Jaworzno Szczakowa - Trzebinia (km 15,810 - 29,110 linii nr 133), Jaworzno Szczakowa - Sosnowiec Jęzor (km 0,000 - 6,847 linii 134).

Termin Realizacji Umowy:

40 miesięcy od daty rozpoczęcia robót (zgodnie z Umową).

Okres rękojmi za wady:

1 rok

Odszkodowanie umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie umowne w następujących wypadkach i w następującej wysokości:

1. Za nieterminową realizację zamówienia, Zamawiający naliczać będzie kary umowne w wysokości 0,05% wartości Umownej brutto za każdy dzień zwłoki.

2. Za wpisanie nieprawdziwych informacji dotyczących uprawnień kadry kierowniczej Wykonawca zapłaci odszkodowanie umowne w wysokości 1 % całkowitej ceny brutto.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie umowne według not wystawionych przez właściwy oddział.

Wykonawca pokryje również koszty:

- opóźnień pociągów powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, spowodowanych wydłużeniem czasu planowanego zamknięcia torów i nieplanowanym zajęciem torów podczas robót;

- wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej;

- użycia lokomotyw do przeciągania pociągów;

Koszty za opóźnienia pociągów rozliczane będą na podstawie not wystawionych przez właściwy oddział. Koszty za wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej lub użycie lokomotyw do przeciągania pociągów rozliczane będą na podstawie faktur przedłożonych przez przewoźników

4. Maksymalna kwota odszkodowań umownych: 10 % wartości Umownej brutto.

Wartość części wyżej wskazanej Umowy, przypadająca PRKiI, przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. w związku z tym stanowi znaczącą umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 44 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr. 23 poz. 259 ze zm.).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Maciej Radziwiłł - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Trakcja Polska SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »