Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 14

Raport bieżący nr 14/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Wykonawca"), informuje, iż w dniu 4 marca 2011 roku zawarł umowę ("Umowa") z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie("Zamawiający").

Przedmiotem Umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na: Modernizacji sieci trakcyjnej na szlaku Olszamowice - Włoszczowa Płn. W torze nr 1 i 2 linii kolejowej nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie, realizowanych w ramach zadania: "Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa".

Reklama

O wyborze oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie, Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 13 / 2011 z dnia 17 lutego 2011 roku.

Wartość brutto Umowy: 39 790 860,39 PLN

Wartość netto Umowy: 32 350 293 PLN

Termin realizacji Umowy: 10 grudnia 2011 r.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2 % wartości brutto Umowy, tj. 795 817,21 PLN, w formie gwarancji ubezpieczeniowej, wystawionej przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 10% wartości Umowy, w razie odstąpienia od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

2) w wysokości 0,01 % wartości Umowy za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia;

3) w wysokości 0,01 % wartości Umowy za każdy dzień zwłoki po upływie terminu usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego;

4) w wysokości 1000 PLN za każdą rozpoczętą godzinę wydłużenia przydzielonego zamknięcia toru, które wystąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

5) w wysokości 1000 PLN za każdą godzinę przydzielonego, a nie wykorzystanego zamknięcia toru z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

W razie nie wykonania przez Wykonawcę swoich obowiązków umownych w ustalonym terminie, Zamawiający ustali dodatkowy termin wykonania. W razie niewykonania tego obowiązku w dodatkowym terminie wysokość kar umownych, ulega zwiększeniu o 50 %.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wiesław Nowak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »