Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 35

Raport bieżący nr 35/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 maja 2011 r. Spółka, jako Pełnomocnik konsorcjum w składzie:

1. Trakcja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie - Pełnomocnik konsorcjum;

2. PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie - Partner konsorcjum;

3. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Partner konsorcjum;

4. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty-Łódź" S.A. z siedzibą w Łodzi - Partner konsorcjum;

Reklama

5. "INTOP Warszawa" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Partner konsorcjum;

6. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku - Partner konsorcjum;

(dalej, łącznie: "Wykonawca")

zawarła z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: "Zamawiający") umowę na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku w ramach Projektu: Nr POIiŚ 7.1-1.3 "Modernizacja linii kolejowej E 65/ CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork (dalej: "Umowa").

Wartość Umowy:

Łączna wartość netto Umowy: 868.894.251,27 PLN (słownie: osiemset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden 27/100 złotych);

Łączna wartość brutto Umowy: 1.068.739.929,06 PLN (słownie: jeden miliard sześćdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć 06/100 złotych);

Część wartości Umowy netto, która przypada Spółce: 490.979.570,56 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt 56/100 złotych);

Część wartości Umowy brutto, która przypada Spółce: 603.904.871,79 PLN (słownie: sześćset trzy miliony dziewięćset cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden 79/100 złotych).

Przedmiot Umowy:

Na podstawie Umowy Wykonawca wykona prace branżowe związane z wykonaniem robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku w ramach Projektu: Nr POIiŚ 7.1-1.3 "Modernizacja linii kolejowej E 65/ CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork

Termin Realizacji Umowy:

30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

Okres rękojmi za wady:

3 lata

Odszkodowanie umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie umowne za opóźnienie w następujących wypadkach i w następującej wysokości:

1. za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 0,05 % całkowitej ceny brutto za każdy dzień opóźnienia;

2. maksymalna kwota odszkodowań umownych nie może przekroczyć 10 % całkowitej ceny brutto.

Ponadto Wykonawca pokryje koszty:

- opóźnień pociągów powstałych z przyczyn leżących po jego stronie, spowodowanych wydłużeniem czasu przyznanych zamknięć torowych, nieterminowym zgłoszeniem planowanych zamknięć torowych, które uniemożliwiają uzgodnienie z przewoźnikami opracowanego na czas robót rozkładu jazdy, nie uzgodnionym zajęciem torów czynnych podczas robót, naprawą lub wymianą uszkodzonej podczas robót infrastruktury, prowadzeniem innych prędkości niż wskazane w regulaminie tymczasowych ograniczeń prędkości, podczas robót i po ich zakończeniu,

- wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej,

- użycia lokomotyw do przeciągania pociągów.

Koszty wynikające z tytułu opóźnień pociągów naliczane będą wg not lub faktur przedłożonych przez przewoźników natomiast koszty wprowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej i użycia lokomotyw do przeciągania pociągów według faktur przedłożonych przez przewoźników.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość wyżej wskazanej części wartości Umowy przypadającej Spółce przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Maciej Radziwiłł - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »