Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 57

Raport bieżący nr 57/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja - Tiltra S.A. ("Spółka" lub "Zleceniodawca") informuje, że w dniu 29 lipca 2011 r., Spółka oraz spółka zależna Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. zawarły znaczące umowy ze spółką Polidim S.A. z siedzibą w Tarnowie oraz jej spółką zależną Poldim Mosty sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na łączną kwotę netto w wysokości: 46 460 350,19 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 19/100).

Reklama

Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta przez Spółkę z Poldim S.A. z siedzibą w Tarnowie (dalej: "Podwykonawca", "Zleceniobiorca") umowa podwykonawcza (dalej: "Umowa"), w związku z wykonywaniem przez Spółkę robót budowlanych dotyczących umowy na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 287,700 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku w ramach Projektu: Nr POIiŚ 7.1-1.3 "Modernizacja linii kolejowej E 65/ CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork"- o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2011 w dniu 27 maja 2011 r.

Wartość Umowy:

Łączna wartość netto Umowy: 46 330 350,19 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 19/100).

Przedmiot Umowy:

Na podstawie umowy Podwykonawca wykona kompleksową realizację zakresu robót branżowych (roboty drogowe), dla zadania modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,920 do km 275,920 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku w ramach Projektu: Nr POIiŚ 7.1-1.3 "Modernizacja linii kolejowej E 65/ CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork" wraz z przygotowaniem projektów wykonawczych i powykonawczych urządzeń sterowania ruchem kolejowym, z wyłączeniem projektu, dostawy i zabudowy bramek pod sygnalizatory oraz dostawy i zabudowy urządzeń UOZ.

Okres gwarancji:

3 lata.

Kary umowne:

1. Za przekroczenie przez Zleceniobiorcę terminu wykonania prac określonych w zatwierdzonym harmonogramie Zleceniodawcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,05%wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile takie kary Zleceniodawcy naliczy PKP PLK.

2. Za przekroczenie terminów przystąpienia przez Zleceniobiorcę do usunięcia wad/usterek/braków w okresie gwarancji lub terminu ich usunięcia, Zleceniodawcy przysługuje prawo naliczania kary umownej w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przystąpieniu do usuwania wad lub w ich usuwaniu, o ile takie kary naliczy Zleceniobiorcy PKP PLK.

3. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy.

4. Zleceniodawca ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, gdyby poniesiona przez Zleceniodawcę szkoda przewyższała wysokość zastrzeżonych w Umowie na jego rzecz kar.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Wartość wyżej wskazanych umów przekracza 10% kapitałów własnych Trakcja - Tiltra S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Maciej Radziwiłł - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »