Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Raport bieżący nr 36/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 10 kwietnia 2013 r. podmioty zależne od Spółki tj. UAB "Palangos aplinkkelis“, kod osoby prawnej 303036257, siedziba pod adresem ul. Lvovo 25, Wilno, Republika Litewska oraz UAB "Plėtros investicijos“, kod osoby prawnej 302630602, siedziba pod adresem ul. Lvovo 25, Wilno, Republika Litewska (dalej łącznie: "Podmiot Prywatny) zawarły znaczącą umowę w formule partnerstwa publiczno – prywatnego (dalej: "Umowa”) z Litewskim Zarządem Dróg przy Ministerstwie Komunikacji, kod osoby prawnej 188710638, siedziba pod adresem ul. J. Basanavičiaus 36-2, Wilno, Litwa (dalej: "Podmiot Publiczny”).

Reklama

Wartość Umowy:

Łączna wartość netto umowy w przeliczeniu na PLN wyniosła: 121.532.320,00 PLN

Łączna wartość brutto umowy w przeliczeniu na PLN wyniosła: 147.054.107,20 PLN

Przedmiot Umowy:

Prace projektowe i roboty budowalne obiektu – magistralna droga II kategorii – obwodnica miasta Palanga (Litwa) wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania budowlami i urządzeniami komunikacyjnymi i sieciami inżynieryjnymi, środkami oświetlenia technicznego, kontroli ruchu i innymi budowlami i urządzeniami.

Wszelkie usługi i prace utrzymania (dozoru), niezbędne dla właściwej i bezpiecznej eksploatacji obiektu.

Termin Realizacji Umowy:

Okres ważności Umowy: 25 (dwadzieścia pięć) lat, w tym:

- termin wykonania prac projektowych i robót budowlanych – 2 (dwa) lata od daty wejścia w życie Umowy.

- termin świadczenia usług utrzymania (dozoru) obiektu, niezbędnych do właściwej i bezpiecznej eksploatacji obiektu – 23 (dwadzieścia trzy) lata.

Kary umowne:

W przypadku, jeśli Podmiot Prywatny, nie z winy leżącej po stronie Podmiotu Publicznego, nie wykona na czas robót budowlanych, zobowiązany jest do zapłaty podmiotowi publicznemu odsetek karnych w wysokości 0,03 % od wartości utworzenia obiektu (wartość utworzenia obiektu w przeliczeniu na PLN: 54.044.589,93 z VAT), za każdy dzień zwłoki, natomiast jeśli zwłoka w wykonaniu robót jest dłuższa niż 60 dni, wysokość odsetek karnych wynosi – 0,05 % od wartości utworzenia obiektu, za każdy dzień zwłoki, jednak kara umowna z tytułu tej zwłoki nie może wynosić więcej niż 5 % od wartości utworzenia obiektu.

W przypadku, jeśli Podmiot Prywatny, nie z winy leżącej po stronie Podmiotu Publicznego, w terminach wskazanych w Umowie, nie wykona usług okresowego utrzymania (dozoru), Podmiot Prywatny jest zobowiązany do zapłaty 0,03 proc. odsetek karnych za każdy dzień zwłoki, a w przypadku, jeśli zwłoka w wykonaniu usług jest dłuższe niż 60 dni – 0,05 proc. odsetek karnych od wartości usług utrzymania (dozoru) okresowego (wartość usług utrzymania okresowego w przeliczeniu na PLN: 9.071.370 z VAT), jednak nie mniej niż 1 190 PLN za każdy dzień zwłoki.

W przypadku, jeśli Podmiot Prywatny zgodnie z Umową nie przekaże Podmiotowi Publicznemu w odpowiednim czasie obiektu, odpowiadającego wymaganiom Umowy, to w okresie opóźnienia Podmiot Prywatny zobowiązany jest do zapłaty 0,03 proc. odsetek karnych za każdy dzień zwłoki, a w przypadku, jeśli opóźnienie w wykonaniu usług jest dłuższe niż 60 dni – 0,05 proc. odsetek karnych od wartości utworzenia obiektu, jednakże kara umowna z tytułu tego opóźnienia nie może wynosić więcej niż 5 % od wartości utworzenia obiektu.

W przypadku jeśli po upływie terminu Umowy w ciągu 3 miesięcy Podmiot Prywatny nie usunie wad obiektu, wskazanych przez Podmiot Publiczny, to Podmiot Publiczny ma prawo usunąć takie wady na koszt Podmiotu Prywatnego, a Podmiot Prywatny dodatkowo zobowiązuje się do zapłaty kary wynoszącej 10 proc. kwoty kosztów usunięcia wad.

W innych przypadkach, niż wskazano powyżej, w przypadku, jeśli Podmiot Prywatny z winy lub przyczyn leżących po jego stronie nie wykonuje lub nienależycie wykonuje wszelkie inne zobowiązania przewidziane w Umowie, Podmiot Publiczny ma prawo żądać zapłaty kary, wynoszącej 595 PLN za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania oraz pokrycia wszelkich bezpośrednich strat, których nie pokrywa wyżej wskazana kara.

Poręczenie

Zgodnie z Umową, UAB "Plėtros investicijos“ poręczyło należyte wykonanie Umowy przez UAB "Palangos aplinkkelis“. Od momentu zawarcia Umowy przyjmuje się, że UAB "Plėtros investicijos” odpowiada solidarnie z UAB "Palangos aplinkkelis” przed Podmiotem Publicznym za należyte wykonanie Umowy.

Poręczenie wygasa, jeśli UAB "Plėtros investicijos“, na warunkach ustalonych w Umowie, przeniesie pakiet kontrolny akcji UAB "Palangos aplinkkelis“.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Trakcji S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-10Roman PrzybyłPrezes Zarządu
2013-04-10Tadeusz KałdonekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »