Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 20

Raport bieżący nr 20/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 czerwca 2013 roku powziął informację, iż w dniu 21 czerwca 2013 roku Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., podmiot zależny od Spółki ("Zamawiający”) podpisało umowę ("Umowa”) z Kolejowymi Zakładami Automatyki Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach ("Wykonawca”).

Reklama

Przedmiotem Umowy jest wykonanie kompleksowego zakresu prac z branży automatyki kolejowej i telekomunikacji w ramach projektu: "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych Nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowo” ("Kontrakt Główny”).

Spółka poinformowała o zawarciu umowy na Kontrakt Główny przez Zamawiającego w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 25 marca 2013 roku.

Wartość brutto Umowy: 38 130 000 PLN

Wartość netto Umowy: 31 000 000 PLN

Termin realizacji zadania: 23 marca 2015 roku.

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej m.in.:

1) za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych przedmiotem Umowy – w wysokości 0,05% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,06% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

3) w razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które podnosi odpowiedzialność Wykonawca, a także w razie odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 30% wartości Umowy brutto.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, w przypadku naruszenia obowiązków zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w trakcie realizacji Umowy.

Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-25Wiesław NowakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »