Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 33

Raport bieżący nr 33/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 11 października 2013 roku zawarł umowę ("Umowa”) z Gminą Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie ("Zamawiający”)

Reklama

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn. "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (inwestycja typu "zaprojektuj i wybuduj”).

Spółka informowała o wyborze najkorzystniejszej oferty na wyżej wymienione zadanie w raporcie bieżącym nr 15/2013 z dnia 6 maja 2013 roku.

Wartość brutto Umowy: 135 300 000 PLN

Wartość netto Umowy: 110 000 000 PLN

Zapłata wynagrodzenia Spółki dokonana zostanie na podstawie:

1) faktury częściowej o wartości 3 000 000 PLN brutto, wystawionej i płatnej po odbiorze przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę,

2) faktury końcowej o wartości 132 300 000 PLN brutto, wystawionej i płatnej po odbiorze końcowym.

Termin realizacji Umowy: 31 stycznia 2015 roku.

Okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Spółka zapłaci Zamawiającemu kary umowne m.in.:

1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy w całości w terminie realizacji Umowy – w wysokości 0,1% wartości brutto Umowy,

2) w przypadku odstąpienia od umowy w całości – w wysokości 10 % wartości brutto Umowy,

3) w przypadku odstąpienia od umowy w części dotyczącej wykonania robót budowlanych –

w wysokości 10 % z wartości 132 300 000 PLN brutto lub – w przypadku gdy odstąpienie dotyczy tylko części robót budowlanych – w wysokości 10% wynagrodzenia za roboty których dotyczy odstąpienie,

4) za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad przedmiotu umowy w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi (wad wskazanych w protokole odbioru końcowego, wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi oraz wad wskazanych w protokołach z przeglądów gwarancyjnych) – w wysokości 0,1% z wartości 132 300 000 PLN brutto.

Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 30% wartości brutto Umowy.

Zamawiający zapłaci Spółce odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zapłaty należności.

Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do odszkodowania przewyższającego kary umowne.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-11Wiesław NowakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »