Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 12

Raport bieżący nr 12/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”, "Podwykonawca”), informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną przez strony umowę ("Umowa"), datowaną na dzień 12 lutego 2014 roku, która została zawarta pomiędzy Spółką a Mota – Engil Central Europe S.A. z siedzibą w Krakowie ("Wykonawca”).

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy części prac budowlanych w zakresie robót trakcyjnych i torowych w realizowanym przez Wykonawcę zadaniu pn.: ”Rozbudowa linii Tramwajowej KST Etap II B wraz z układem drogowym (ul. Lipska – ul. Wielicka) w Krakowie”.

Reklama

Wartość brutto Umowy: 32 779 500,00 PLN

Wartość netto Umowy: 26 650 000,00 PLN

Z tytułu partycypacji w kosztach ubezpieczenia, Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kwotę równą 0,2% wartości brutto Umowy. Przedmiotowa kwota zostanie potrącona w pierwszej płatności należnej Podwykonawcy.

Termin realizacji Umowy: 15 sierpnia 2015 roku

Okres gwarancji udzielonej Wykonawcy: 60 miesięcy od daty podpisania odbioru końcowego robót.

Wykonawca wypłaci Podwykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Podwykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. Kara umowna wynosi 10% wartości brutto Umowy.

W przypadkach niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art.471 KC.

Podwykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości wyrządzonej szkody, ponad wartość naliczonych kar umownych.

Podwykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych m.in. w następujących przypadkach:

1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Podwykonawcy – 10% wartości brutto Umowy;

2) za zwłokę w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu realizacji Umowy – 0,2% wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki;

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji Umowy – 0,1% wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże łącznie nie więcej niż 10% wartości brutto Umowy.

Wykonawca zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary umownej.

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawcę zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych , Podwykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 KC.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-21Wiesław NowakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »