Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 16

Raport bieżący nr 16/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę ("Umowa”) z Tramwajami Warszawskimi Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający”).

Reklama

Przedmiotem umowy jest budowa linii tramwajowej na Tarchomin w Warszawie.

Spółka informowała wyborze najkorzystniejszej oferty na przedmiotowe zadanie w raporcie bieżącym nr 11/2014 z dnia 14 lutego 2013 roku.

Wartość brutto Umowy: 64 199 999,00 PLN

Wartość netto Umowy: 52 195 121,13 PLN

Termin realizacji przedmiotu Umowy: 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Okres udzielonej przez Spółkę gwarancji: 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

Spółka jest zobowiązana do zapłaty Zamawiającemu kar umownych m.in.:

1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie robót stanowiących przedmiot Umowy, które spowodowało odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących od Spółki, w wysokości 15% wartości netto Umowy;

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w ustalonym terminie w wysokości 0,05% wartości Umowy netto za każdy dzień opóźnienia;

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach robót podlegających odbiorom, w wysokości 0,01% wartości netto danego zakresu robót podlegającemu odbiorowi, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,01% wartości netto Umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

Spółka oraz Zamawiający zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokości kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości netto Umowy.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-28Wiesław NowakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »