Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 17

Raport bieżący nr 17/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym zawarł umowę ("Umowa”) z Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno – Torowym Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku ("Wykonawca”).

Reklama

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Spółkę na rzecz Wykonawcy robót budowlanych (w części z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę) dla odcinka V stacja Grodzisk Mazowiecki, w związku z realizacją przez Wykonawcę zadań dla PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający”) na:

1) zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice) w ramach projektu POIIS 7.1 – 24.1 pn. "Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice;

2) wykonanie robót uzupełniających związanych z pracami na obiektach inżynieryjnych, robotami podtorowymi oraz elementów teletechniki na odcinku od km 6,500 do km 54,100 linii nr 1 Warszawa Centralna – Katowice realizowanych w ramach projektu POIIS 7.1 – 24.1 pn. "Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – (Miedniewice) Skierniewice;

3) wykonanie robót uzupełniających związanych ze wzmocnieniem podtorza i przebudową układów torowych na st. Pruszków, szlaku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki, st. Grodzisk Mazowiecki, st. Żyrardów oraz robotami elektroenergetycznymi na st. Pruszków, st. Żyrardów linii nr 1 Warszawa Centralna – Katowice realizowanych w ramach projektu POIIS 7.1 – 24.1 pn. "Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – (Miedniewice) Skierniewice.

Wartość brutto Umowy: 88 262 340 PLN

Wartość netto Umowy: 71 758 000 PLN

Termin realizacji przedmiotu Umowy: 30 września 2015 roku

Okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Spółkę: 12 miesięcy od dnia końcowego odbioru robót.

Spółka doręczy Wykonawcy w terminie 3 dni od zawarcia Umowy weksel własny in blanco wraz

z deklaracją wekslową celem zabezpieczenia zwrotu kaucji, którą Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania przedmiotowego weksla wraz z deklaracją wekslową, przekaże Spółce na kwotę odpowiadającą wysokości 10% wartości brutto Umowy, jako zabezpieczenie płatności przez Wykonawcę.

Spółka zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn zawinionych przez Spółkę – w wysokości 10% wartości brutto Umowy;

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy względem terminu realizacji przedmiotu Umowy – w wysokości 0,05% wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki;

3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi – w wysokości 0,05% wartości brutto Umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na usunięcie wad.

Wykonawca zapłaci Spółce kary umowne za odstąpienie przez Spółkę od Umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości brutto Umowy.

Łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości brutto Umowy.

Spółka oraz Wykonawca mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, w przypadkach gdyby poniesiona szkoda przewyższała wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-04Wiesław NowakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »