Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - raport 43

Raport bieżący nr 43/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”) informuje, iż w dniu 19 grudnia 2014 roku zawarł umowę ("Umowa”) z Przedsiębiorstwem Budowlanym Calbud Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ("Wykonawca”).

Przedmiotem Umowy jest wykonanie do dnia 31 sierpnia 2015 roku przez Wykonawcę na zlecenie Spółki części robót budowlanych wchodzących w zakres zadania realizowanego przez Spółkę pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn.: Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej” ("Kontrakt Główny”).

Reklama

Spółka informowała o zawarciu umowy na Kontrakt Główny w raporcie bieżącym nr 33/2013 z dnia 11 października 2013 roku.

Wartość netto przedmiotu Umowy wynosi 20.250.000 PLN. Do wartości netto Umowy zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa w dacie fakturowania wynagrodzenia.

Okres gwarancji udzielonej Spółce przez Wykonawcę wynosi 36 miesięcy i 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy będzie bezwarunkowa i nieodwołalna gwarancja ubezpieczeniowa, którą Wykonawca dostarczy Spółce na kwotę stanowiącą 10% wartości brutto Umowy, z terminem ważności do:

1) na wartość 70% kwoty zabezpieczenia z ważnością do 45 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego,

2) na wartość 30% kwoty zabezpieczenia z ważnością do 30 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci Spółce kary umowne m.in.:

1) za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy – w wysokości 0,2% wartości brutto Umowy,

2) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto Umowy,

3) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto Umowy należnej za roboty, których dotyczy odstąpienie,

4) za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w usuwaniu wad przedmiotu Umowy w ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi – w wysokości 0,2% wartości brutto Umowy.

W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Spółka zapłaci Wykonawcy kary umowne m.in.:

1) w przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Spółki – w wysokości 10% wartości brutto Umowy,

2) w przypadku odstąpienia od Umowy w części przez którąkolwiek ze stron ze stron z przyczyn leżących po stronie Spółki – w wysokości 10% wartości brutto Umowy należnej za roboty, których dotyczy odstąpienie.

Stronom przysługuje uprawnienie do odszkodowania przewyższającego kary umowne do wysokości szkody rzeczywistej.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-19Wiesław NowakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »