Reklama

SYGNITY (SGN): Informacja o zawarciu znaczącej umowy. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity”, "Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 16 stycznia

2015 roku znaczącej umowy ("Umowa”) pomiędzy Hazel Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Wynajmujący”) a Sygnity, dotyczącej najmu przez Spółkę powierzchni w budynku biurowym powstającym w Warszawie.

Przedmiotem Umowy jest najem przez Sygnity powierzchni biurowej, powierzchni magazynowej oraz miejsc parkingowych ("Przedmiot Umowy”). Przedmiot Umowy wykorzystywany będzie przez Spółkę głównie w celach biurowych, zaś użytkowanie wchodzącej w jego skład powierzchni magazynowej oraz miejsc parkingowych będzie miało charakter pomocniczy.

Reklama

Umowa została zawarta na czas oznaczony 5 lat ("Okres Najmu”) rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2016 roku, jednakże nie wcześniej niż po przekazaniu Sygnity powierzchni biurowej będącej częścią Przedmiotu Umowy. Przekazanie Spółce całego Przedmiotu Umowy ma nastąpić w terminie do dnia 18 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z szacunkami Spółki wartość Umowy, określona dla całego okresu jej obowiązywania, wynosi 22.875.155,22 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 22/100) netto powiększone o podatek VAT (wartość Umowy częściowo określono w euro, która na potrzeby niniejszego raportu bieżącego została przeliczona według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia Umowy).

Przeprowadzona przez Sygnity estymacja wskazuje, iż zawarcie Umowy (i związane z tym faktem zakończenie przez Sygnity najmu podobnej nieruchomości w innej lokalizacji) przyczyni się w kolejnych latach do obniżenia kosztów stałych związanych z najmem wykorzystywanej przez Spółkę powierzchni biurowej o ok. 27,5% w skali roku, w porównaniu z analogicznymi kosztami ponoszonymi aktualnie przez Sygnity, przy jednoczesnym podwyższeniu standardu i jakości wynajmowanej powierzchni.

Umowa nie zawiera postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Umowa zawiera zastrzeżone na rzecz obu stron postanowienia dotyczące kar umownych, których maksymalna łączna wysokość przekracza równowartość 10% wartości Umowy, jednakże spośród przewidzianych w Umowie kar umownych możliwe jest precyzyjne określenie wysokości wyłącznie jednej z nich. Mianowicie w przypadku, gdy Wynajmujący nie wyda Sygnity powierzchni biurowej oraz powierzchni magazynowej (będącymi częścią Przedmiotu Umowy) najpóźniej w terminie uzgodnionego rozpoczęcia Okresu Najmu, Spółce będzie przysługiwać w ciągu kolejnych 60 dni prawo do odstąpienia od Umowy oraz – w przypadku skorzystania z tego prawa – żądanie od Wynajmującego zapłaty kary umownej w wysokości 5.228.920,91 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 91/100) netto powiększone o należny podatek VAT (powyższą karę umowną częściowo określono w euro i na potrzeby niniejszego raportu bieżącego została ona przeliczona według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia Umowy).

Precyzyjna wysokość pozostałych kar umownych, zastrzeżonych w Umowie na rzecz Wynajmującego, które mogą przekraczać równowartość 10% wartości Umowy, zależna jest od rodzaju naruszeń związanych z wykonywaniem Umowy, długości ich trwania oraz określonych w przyszłości wartości składowych miesięcznych opłat związanych z najmem Przedmiotu Umowy.

Zapłata przez Sygnity lub Wynajmującego kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie wyłącza prawa drugiej strony Umowy do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą: szacunkowa wartość Umowy brutto przekracza 10% wartości kapitałów własnych Sygnity.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-16Janusz R. GuyPrezes Zarządu
2015-01-16Magdalena BargiełWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »