Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez ELEKTROTIM S.A. (w konsorcjum z ZEUS S.A., spółką zależną) z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie - raport 8

Raport bieżący nr 8/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka ELEKTROTIM S.A., informuje, że zawarła w imieniu konsorcjum firm: ELEKTROTIM S.A. i ZEUS S.A. (podmiot zależny od ELEKTROTIM S.A.) w dniu 25.02.2016r. umowę z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie (data umowy: 25.02.2016r.).

Reklama

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację ogrodzenia wewnętrznego i zewnętrznego, instalacji oświetlenia zewnętrznego, SSWiN i SKD w Składzie – Rejonowej Bazy Materiałowej – Darłowo oraz dostosowanie 15 magazynów środków bojowych do obowiązujących wymogów w Darłowie.

Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie brutto w wysokości 11.979.800,31 zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 31/100).

Strony ustaliły, że przedmiot umowy będzie wykonany w terminie 14 miesięcy od daty przekazania terenu budowy.

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje informacje określone w § 9 pkt. 5), tj. kary umowne w odniesieniu do ww. umowy.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, m.in.:

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wartości brutto ceny oferty,

2) za opóźnienie w realizacji robót przekraczające 30 dni termin określony w harmonogramie rzeczowo-finansowym – w wysokości 0,15% sumarycznej wartości tych elementów robót, za każdy dzień opóźnienia. Powyższy zapis nie dotyczy etapu końcowego realizacji robót – zakończenia robót.

3) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego, liczonej za każdy dzień opóźnienia, od terminu umownego zakończenia robót,

4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przewidzianego za wykonanie całości przedmiotu umowy, liczonej za każdy dzień opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, i inne.

W uzasadnionym przypadku strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.

Spółka informowała o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty konsorcjum jw., jako oferty najkorzystniejszej, w raporcie bieżącym nr 7/2016 z dnia 19.02.2016r.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-25Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2016-02-25Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »