Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez ELEKTROTIM S.A. z KGHM ZANAM S.A. - raport 63

Raport bieżący nr 63/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że zawarła w dniu 06.11.2015r. umowę z KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach (data umowy 06.11.2015r.).

Reklama

Przedmiotem umowy jest realizacji zadania pn. "Odtworzenie podstawowych zespołów prostownikowych ZP-1, ZP-3, ZP-4, ZP-6, wraz z transformatorami, na Wydziale Elektrorafinacji Miedzi w Hucie Miedzi "Legnica”.

Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie netto w wysokości 12.400.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta tysięcy złotych).

Strony ustaliły, że przedmiot umowy będzie wykonany w etapach i podetapach, z których termin końcowy wykonania umowy to 28.02.2018r.

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje informacje określone w § 9 pkt. 5), tj. kary umowne w odniesieniu do ww. umowy.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy m.in. następujące kary umowne:

1. odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia ryczałtowego netto,

2. opóźnienie w wykonaniu każdego z elementów robót wskutek okoliczności nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdy dzień opóźnienia,

3. opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych w okresie gwarancji 0,05% wartości wynagrodzenia ryczałtowego netto, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, i inne.

Łączna wysokość kar umownych dla Wykonawcy, ze wszystkich tytułów wskazanych w Umowie, nie może przekroczyć wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego netto. W przypadku, kiedy wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody oraz w innych przypadkach nieprzewidzianych w umowie, Strona uprawniona może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą jest wartość umowy zawartej z KGHM ZANAM S.A. przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A., raportem nr 50/2015 informowała o otrzymaniu zawiadomienia od KGHM ZANAM S.A. o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. w ramach postępowania dot. realizacji zadania na Wydziale Elektrorafinacji Miedzi w Hucie Miedzi "Legnica”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-06Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2015-11-06Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »