Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez podmiot zależny - raport 3

Raport bieżący nr 3/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24 stycznia 2012 roku, powziął informację o zawarciu w dniu 23 stycznia 2012 roku przez Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., podmiot zależny od Spółki ("Wykonawca") umowy ("Umowa") z Elektrownią "Rybnik" S.A. z siedzibą w Rybniku ("Zamawiający").

Reklama

Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac budowlanych w ramach realizacji zadania: "Przebudowa bocznicy kolejowej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych w Elektrowni "Rybnik" S.A. wraz z przynależną infrastrukturą"

Wartość Umowy brutto: 110 669 648,18 PLN

Wartość Umowy netto: 89 975 323,72 PLN

Termin realizacji przedmiotu Umowy: 19 miesięcy od dnia podpisania Umowy

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy netto w razie rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

2) w wysokości 1% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy przypadek naruszenia postanowień Umowy dotyczących zachowania poufności,

3) w wysokości 0,05% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu realizacji Umowy.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokości 10% wartości przedmiotu Umowy netto w razie rozwiązania Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

2) w wysokości 1% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy przypadek naruszenia przez Zamawiającego postanowień Umowy, dotyczących zachowania poufności,

3) w wysokości 0,05% wartości przedmiotu Umowy netto za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do odbioru końcowego robót, oraz za każdy dzień zwłoki w przekazaniu terenu budowy.

Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych stronie nie przekroczy 15% wartości Umowy netto.

Jeżeli rzeczywista szkoda wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wysokość naliczonej kary umownej, wówczas dana strona może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wiesław Nowak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »