Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną ELEKTROTIM S.A. tj. MAWILUX S.A. ze STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. (dot. budowy oświetlenia nawigacyjnego lotniska we Wrocławiu) - raport 51

Raport bieżący nr 51/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż powziął w dniu 25.08.2015r. wiadomość o zawarciu przez MAWILUX S.A. (spółka zależna z Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM), umowy z STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. (poprzednio Heilit + Woerner Sp. z o.o.) z siedzibą w Wysokiej.

Reklama

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez MAWILUX S.A. robót budowlanych dotyczących budowy oświetlenia nawigacyjnego lotniska tj. m.in. robót w zakresie oświetlenia: podejścia zasadniczego 29, drogi startowej, drogi kołowania, PAPI, a także wykonania kanalizacji, robót energetycznych, automatyki i sterowania oświetlenia nawigacyjnego, na realizowanej przez STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. inwestycji o nazwie: "Przystosowanie lotniska do wyższej kategorii ILS oraz wykonanie analizy porealizacyjnej ewaluacyjnej” na rzecz Portu Lotniczego we Wrocławiu.

Termin zakończenia robót objętych przedmiotem umowy ustalono na: nie później niż do dnia 30.04.2016r.

Wynagrodzenie za wykonanie robót w ramach ww. umowy wyniesie 19.000.000,00 zł netto (słownie: dziewiętnaście milionów złotych).

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje informacje określone w § 9 pkt. 5), tj. kary umowne w odniesieniu do ww. umowy.

W przypadku wystąpienia opóźnień w ukończeniu któregokolwiek z etapów lub całości robót w stosunku do terminów przedstawionych w umowie MAWILUX S.A. będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. kar umownych, m.in.:

a) w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia – odpowiednio, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia umowy a faktycznym dniem zakończenia umowy, składnika umowy lub terminów realizacji poszczególnych zakresów umowy,

b) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów usunięcia wad, usterek lub wykonania zaległych prac określonych w protokole odbioru/w protokole z przeglądu/w okresie przeglądów i rozliczenia kontraktu, w wysokości 3.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od MAWILUX S.A., dłuższej niż 3 dni – w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, i inne.

Niezależnie od naliczenia kar umownych, które przewiduje umowa firmie STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. przysługuje prawo do dochodzenia od MAWILUX S.A. odszkodowania na zasadach ogólnych. MAWILUX S.A. jest zobowiązany zapłacić karę umowną firmie STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. również w przypadku, gdy STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. nie poniósł szkody.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A., raportem nr 44/2015 informowała o zamiarze zlecenia Grupie Kapitałowej ELEKTROTIM robót w ramach realizacji umowy na rzecz Portu Lotniczego we Wrocławiu pn. przystosowanie lotniska do wyższej kategorii ILS. ELEKTROTIM S.A. odrębnym raportem poinformuje o zawarciu umowy ze STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o. na wykonanie robót przez ELEKTROTIM S.A. na przedmiotowym zadaniu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-08-26Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2015-08-26Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo | ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »