Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o zawarciu znaczącej umowy - suma umów zawartych z jednym podmiotem

Raport bieżący nr 47/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), informuje, że w dniu 18 października 2011 roku powziął informację, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy, łączna wartość netto umów zawartych z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. ("Zamawiający") wyniosła 24 215 377,27 PLN.

Przedmiotem umów było świadczenie przez Spółkę na rzecz Zamawiającego usług budowlanych.

Umowa o największej wartości ("Umowa"), w okresie objętym raportem została zawarta w dniu 10 października 2011 roku, przez Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. ("Wykonawca"), podmiot zależny od Spółki.

Przedmiotem Umowy jest opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach zadania pn.: "Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30 i C - E 30 odcinek Legnica - Wrocław - Opole - przebudowa toru Nr 1 szlaku Jelcz Miłoszyce - Czernica Wrocławska wraz z torem Nr 1, 2 i 3 na stacji Czernica Wrocławska na linii kolejowej C - E 30 nr 277 Opole Groszowice - Wrocław Brochów wraz z robotami towarzyszącymi".

Wartość Umowy netto: 14 837 300 PLN

Wartość Umowy brutto: 18 249 879 PLN

Termin realizacji przedmiotu Umowy: 30 listopada 2012 roku

Okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji: 36 miesięcy

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) w razie odstąpienia od realizacji Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wartości Umowy brutto,

2) w wysokości 0,02% wartości Umowy brutto za każdy dzień zwłoki w oddaniu etapu/fazy przedmiotu Umowy,

3) w wysokości 0,02% wartości Umowy brutto za każdy dzień zwłoki w oddaniu zadania,

4) w wysokości 0,02% wartości Umowy brutto za każdy dzień zwłoki po upływie terminu usunięcia wad,

5) za podzlecanie przez Wykonawcę prac lub robót podwykonawcom bez wymaganej zgody Zamawiającego w wysokości 0,02% wartości Umowy brutto.

Zamawiąjący zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokości 0,02% wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu terenu budowy,

2) w wysokości 0,02% wartości robót polegających odbiorowi za każdy dzień zwłoki w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy lub jego części.

Stronie, która nie wykonała swojego obowiązku umownego w ustalonym terminie, strona druga ustali termin dodatkowy wykonania. W razie nie wykonania tego obowiązku w dodatkowym terminie wysokość kar pieniężnych, ulega zwiększeniu o 50%.

Strony zastrzegły sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody (art. 484 k.c.).

Kryterium uznania Umów za znaczące wynika z faktu, iż suma wartości ich przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Wiesław Nowak - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kraków

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »