Reklama

ZUE (ZUE): Informacja o zawarciu znaczącej umowy – suma umów zawartych z jednym podmiotem

Raport bieżący nr 23/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka”), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość netto umów zawartych pomiędzy Spółką a Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym SOCAR Sp. z o.o., Sp. komandytowo – akcyjna z siedzibą w Żarkach Letnisku ("Podwykonawca”), wyniosła 22 415 000,00 PLN.

Reklama

Przedmiotem umów było wykonanie przez Podwykonawcę na rzecz Spółki prac budowlanych związanych m.in. z robotami torowymi na realizowanych przez Spółkę kontraktach.

Umowa o największej wartości ("Umowa”), pomiędzy Spółką a Podwykonawcą w okresie objętym raportem została zawarta w dniu 30 kwietnia 2013 roku.

Przedmiotem Umowy było wykonanie przez Podwykonawcę na rzecz Spółki robót budowlanych związanych z realizowanym przez Spółkę kontraktem na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa”.

Wartość Umowy netto: 13 675 000 PLN

Wartość Umowy brutto: 16 820 250 PLN

Termin realizacji przedmiotu Umowy: 14 marca 2014 roku.

Okres udzielonej przez Podwykonawcę gwarancji: 36 miesięcy i 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Podwykonawca zobowiązany był do zapłaty Spółce kary umownej m.in.:

1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 10% wartości Umowy brutto;

2) za niedotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy, albo następnie w okresie zgłaszania wad, w wysokości 1% wartości Umowy brutto, poszczególnych prac lub robót, których wada dotyczy za każdy dzień opóźnienia;

3) za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,05% wartości Umowy brutto;

4) za przekroczenie terminów wykonania poszczególnych robót lub innych czynności wskazanych w harmonogramie prac, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,06% wartości brutto poszczególnych prac lub robót.

Spółka była zobowiązana do zapłaty Podwykonawcy kary umownej:

1) gdy Podwykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Spółka w wysokości 10% wartości Umowy brutto;

2) w przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wartości Umowy brutto za każdy dzień zwłoki.

Kryterium uznania Umów za znaczące wynika z faktu, iż suma wartości ich przedmiotów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-18Wiesław NowakPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »