Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu znaczącej umowy z GDDKiA w Krakowie - raport 29

Raport bieżący nr 29/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3), w związku z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. informuje, iż otrzymał w dniu 13.10.2014r., podpisaną w dniu 07.10.2014r., przez konsorcjum firm: ELEKTROTIM S.A. – Partner Konsorcjum, ZABERD S.A. – Lider Konsorcjum, umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, której przedmiotem jest wykonywanie kompleksowego (letniego i zimowego) utrzymania dróg krajowych województwa małopolskiego, obejmującej kompleksowe utrzymanie dróg krajowych Rejonu Kraków.

Reklama

Umowa została zawarta na okres od 01.11.2014r. do 30.04.2018r.

Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono na kwotę brutto 87.698.888,88 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 88/100), w tym udział ELEKTROTIM S.A. w realizacji Umowy wynosi 50%, tj. brutto 43.849.444,44 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote 44/100).

Zgodnie z § 9 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd ELEKTROTIM S.A. podaje informacje określone w § 9 pkt. 5) Rozporządzenia – kary umowne - w odniesieniu do ww. Umowy

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, m.in.:

1. za zwłokę w wykonaniu robót objętej poleceniem wykonania – w wysokości 1% wartości netto zleconych do wykonania robót, lecz nie mniej niż 1.000 zł za każdy dzień przekroczenia terminu określonego w zleceniu,

2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 2.000 zł za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,

3. za niedotrzymanie standardu zimowego utrzymania na którymkolwiek odcinku drogi w wysokości 5.000 zł za każde naruszenie,

4. za realizację prac przewidzianych niniejszą umową w sposób niezgodny z ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową – w wysokości 2.000 zł za każde stwierdzone przez Zamawiającego naruszenie w trakcie realizacji prac,

5. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, i inne kary.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia netto.

Zamawiający zastrzegł sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest wartość umowy przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-14Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2014-10-14Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »