Reklama

SYGNITY (SGN): Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

Raport bieżący nr 33/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka” lub "Sygnity”) informuje o zawarciu

Reklama

w dniu 27 lipca 2015 roku znaczącej umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

z siedzibą w Warszawie (dalej odpowiednio jako: "Umowa” oraz "Zamawiający”).

Przedmiotem Umowy jest utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego Publicznych Służb Zatrudnienia (dalej jako: "System PSZ”), na który składają się następujące aplikacje eksploatowane w dniu zawarcia Umowy: Oprogramowanie SyriuszStd, Słowniki Centralne (dalej jako: "SC”), Zatrudnienie Cudzoziemców (dalej jako: "ZC”); wsparcie użytkowników Systemu PSZ, w tym świadczenie usługi hot-line oraz udzielanie konsultacji; usuwanie błędów Systemu PSZ oraz awarii w Systemie PSZ; przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do aplikacji SC oraz ZC (dalej jako: "Przedmiot Umowy”).

Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Spółkę przez okres 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia Umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do aplikacji SC oraz ZC nastąpi natomiast do dnia 30 października 2015 roku.

Stworzony przez Sygnity System PSZ to nowoczesne rozwiązanie dedykowane Publicznym Służbom Zatrudnienia. System wspiera pracowników urzędów pracy w zakresie obsługi klientów, wspomaga rozliczenia dofinansowań unijnych, zgłaszanych ofert pracy i szkoleń, analizy rynku pracy, poziomu oraz struktury bezrobocia. System PSZ jest rozwiązaniem interoperacyjnym, umożliwiającym wymianę danych zarówno z innymi aplikacjami funkcjonującymi w obszarze Publicznych Służb Zatrudnienia, jak również z systemami wykorzystywanymi przez inne resorty/podmioty m.in. US, ZUS, GUS, PESEL, banki (płatności elektroniczne).

Maksymalna łączna wartość Umowy nie przekroczy kwoty 30.997.900 zł (kwota zawierająca podatek VAT), dalej jako: "Wynagrodzenie”. Umowa nie zawiera postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

W Umowie zawarte zostały postanowienia dotyczące kar umownych. Kary te podlegają sumowaniu, przy czym Strony ograniczyły łączną wysokość kar umownych do maksymalnie 30% Wynagrodzenia. W przypadku gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczyłaby 30% Wynagrodzenia, Zamawiający zastrzegł sobie prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia. Precyzyjna wysokość kar umownych zastrzeżonych w Umowie na rzecz Zamawiającego zależna jest od rodzaju naruszeń oraz długości ich trwania. Spośród nich możliwe jest precyzyjne określenie wysokości wyłącznie jednej z kar umownych – mianowicie w przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, Spółka zobowiązana jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% Wynagrodzenia. Umowa nie przewiduje uprawnienia do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą: maksymalna łączna wartość Umowy brutto przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-28Janusz R. GuyPrezes Zarządu
2015-07-28Roman DurkaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »