Reklama

SYGNITY (SGN): Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz jej spółkami zależnymi - raport 42

Raport bieżący nr 42/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie ("Sygnity”, "Spółka”, "Dostawca”) informuje o zawarciu w dniu 29 października 2015 roku znaczącej umowy ("Umowa”) pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Odbiorca”, "Bank”) a Sygnity dotyczącej dostarczenia:

1) licencji firmy Microsoft Corporation w zakresie i na warunkach nabywania i użytkowania produktów Microsoft w ramach Programu licencyjnego "Enterprise”;

Reklama

2) licencji firmy Microsoft Corporation w zakresie i na warunkach nabywania i użytkowania produktów Microsoft, w ramach Programu licencyjnego Select Plus.

Ponadto Sygnity na podstawie Umowy świadczyć będzie dodatkowe usługi wsparcia technicznego w zakresie licencji i produktów dostarczonych Odbiorcy.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 30.09.2018 roku. Dostarczenie przez Sygnity licencji Mircosoft Corporation nastąpi w terminie 14 dni od złożenia zamówienia przez Odbiorcę.

Wynagrodzenie Sygnity z tytułu Umowy wnosić będzie 16.294.592,01 EUR (słownie: szesnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa EUR 1/100) netto. Ponadto Umowa przewiduje także dodatkowe wynagrodzenie za każde przyjęte i zrealizowane zamówienie na dodatkowe produkty i licencje w ujęciu jednostkowym w okresie trwania Umowy.

Wynagrodzenie z tytułu Umowy płatne będzie na rzecz Dostawcy w trzech równych ratach po 5.431.530,67 EUR (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści EUR 67/100) netto, w terminie do października 2017 roku.

W przypadku rozwiązania Umowy przez Sygnity z przyczyn leżących po stronie Sygnity, Sygnity zapłaci Bankowi karę umowną w wysokości 10% wartości netto ustalonego wynagrodzenia podstawowego.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne jak również utraty lub uszkodzenia danych jest wyłączona z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.

Całkowita odpowiedzialność każdej ze stron z wszelkich tytułów wynikających z Umowy oraz obowiązujących przepisów prawa, nie przekroczy równowartości netto w złotych polskich wartości produktu lub usługi będących podstawą roszczeń, jednakże w żadnym wypadku odpowiedzialność Sygnity nie będzie wyższa niż 50% otrzymanego przez Sygnity wynagrodzenia tytułem wykonania Umowy, niezależnie od podstawy prawnej roszczenia (włącznie z karami umownymi oraz odpowiedzialnością deliktową). Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sygnity ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy, wyłącznie za szkody rzeczywiste.

Umowa nie zawiera postanowień określających specyficzne warunki, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania Umowy za umowę znaczącą: szacunkowa wartość Umowy netto przekracza 10% wartości kapitałów własnych Sygnity.

Ponadto Spółka informuje, iż tożsame co do przedmiotu umowy zostały zawarte w dniu dzisiejszym z następującymi spółkami zależnymi Banku:

1) PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.;

2) PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.;

3) PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.;

4) Bankowe Towarzystwo Kapitałowe S.A.

Wynagrodzenie Sygnity z tytułu umów zawartych ze wskazanymi powyżej spółkami zależnymi Banku wyniesie łącznie 299.783,19 EUR netto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy EUR 19/100). Wynagrodzenie będzie płatne przez każdą z tychże spółek w trzech równych ratach, w terminie do października 2017 roku.

Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu Umowy oraz umów ze spółkami zależnymi Banku wynosi 16.594.375,20 EUR netto (słownie: szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć EUR 20/100).

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-29Janusz R. GuyPrezes Zarządu
2015-10-29Jakub LeśniewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »