Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie - raport 5

Raport bieżący nr 5/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka ELEKTROTIM S.A. działając w imieniu konsorcjum firm: ELEKTROTIM S.A. (Lider Konsorcjum) i ZEUS S.A. (Partner Konsorcjum) informuje, iż zawarła w dniu 29.01.2015r. umowę z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie.

Reklama

Przedmiotem umowy jest "Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznych dla potrzeb OHQ w kompleksie wojskowym w Krakowie - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych”.

Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie brutto 10.688.700,00 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych).

Termin zakończenia robót ustalony został na 25.09.2015r.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) w razie odstąpienia od umowy w całości lub w części lub rozwiązania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto;

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto;

3) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający, może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A., raportem nr 4/2015 informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-29Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu
2015-01-29Beata WesołowskaProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »