Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu znaczącej umowy z TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jeleniej Górze - raport 12

Raport bieżący nr 12/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, iż zawarła w dniu 25.02.2015r. umowę z TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jeleniej Górze.

Reklama

Przedmiotem umowy jest "Budowa stacji transformatorowej 110/20/10 kV "Pilchowice” w Pokrzywniku dla umożliwienia realizacji przez spółkę TAURON Ekoenergia Sp. z o.o. Strategicznego Projektu Inwestycyjnego pn. "Modernizacja Elektrowni Wodnej Pilchowice I”.

Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie brutto w wysokości 22.015.770 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych).

Termin zakończenia całości robót ustalony został na 30.11.2016r.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach.

Strony ustalają, że Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w wykonaniu części lub całości umowy w wysokości 0,1% całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia od terminu określonego w umowie,

2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy na podstawie postanowień umowy,

3) za opóźnienie w wykonaniu w terminie obowiązku ustanowienia Ubezpieczeń lub doręczenia polis ubezpieczeniowych w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

4) za opóźnienie w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub częściowym Przedmiotu Umowy w wysokości 2.500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

5) za opóźnienie w usunięciu w terminie wad ujawnionych w okresie Gwarancji lub rękojmi - w wysokości w wysokości 2.500,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

6) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku poufności - w wysokości 5.000,00 zł za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A., raportem nr 8/2015 informowała o wyborze oferty jako najkorzystniejszej w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-02-26Zbigniew PawlikCzłonek Zarządu
2015-02-26Beata WesołowskaProkurent

Dowiedz się więcej na temat: tauron

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »