Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu - raport 30

Raport bieżący nr 30/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. w imieniu konsorcjum firm ELEKTROTIM S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Autocomp Management Sp. z o.o. (Uczestnik Konsorcjum) informuje, iż powziął w dniu 17.10.2014r. wiadomość o podpisaniu drugostronnie umowy przez Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu (data umowy 09.10.2014r.).

Reklama

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Przebudowa uniwersalnej strzelnicy bojowej – Biedrusko” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Wartość przedmiotu umowy to wynagrodzenie brutto w wysokości 45.491.550,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

Termin zakończenia całości robót budowlanych ustalony został na 01.02.2016r., natomiast termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie – 60 dni od zakończenia robót budowlanych.

Na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Strony zastrzegają stosowanie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną m.in.:

a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy,

b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całości umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niniejszej umowy,

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie części umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za część niewykonaną lub niewłaściwie wykonaną,

d) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (w tym za nie uzyskanie w terminie pozwolenia na użytkowanie z winy Wykonawcy) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu wykonania umowy,

e) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze technicznym lub końcowym lub wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji – w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego Wykonawcy na usunięcie wad.

Zamawiający zastrzegł w umowie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROTIM S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-17Sławomir Cieśla Członek Zarządu
2014-10-17Dariusz PołetekProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »