Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczących umów - raport 43

Raport bieżący nr 43/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka”), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 października 2015 r., Spółka zawarła z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający”) dwie znaczące umowy. Spółka ponadto informuje, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość netto pozostałych, dotychczas podpisanych umów z Zamawiającym wynosi 5 396 041,42 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych 42/100).

Reklama

Pierwsza umowa

Pierwszą z podpisanych w dniu dzisiejszym umów jest umowa na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Część 4 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km”.

Umowa ta zawarta została pomiędzy:

1. Konsorcjum w składzie: Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie (jako Lider konsorcjum),

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu (jako partner konsorcjum)

("Konsorcjum”, "Wykonawca”)

a,

2. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie.

Wartość umowy netto wynosi: 286.155.940 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).

Wartość umowy brutto wynosi: 351.971.806,20 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześć złotych 20/100).

Udział Spółki w wartości umowy wynosi 85 %.

Zgodnie z umową Konsorcjum wykona prace w terminie 34 miesięcy od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót, z wyjątkiem czasu objętego projektowaniem, nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych jakie może zapłacić Wykonawca, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy.

Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy, a w przypadku odstąpienia od części robót w wysokości 15 % wartości tych robót.

Łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 20 % wartości umowy.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż wartość umowy zawartej przez Konsorcjum z Zamawiającym przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Spółki.

Druga umowa

Drugą z podpisanych w dniu dzisiejszym umów jest umowa na "Projekt i budowę drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Bydgoszcz-granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Część 1 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn (z węzłem) o długości około 14,7 km”.

Umowa ta zawarta została pomiędzy:

1. Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu (jako Lider konsorcjum),

Trakcja PRKiI S.A. z siedzibą w Warszawie (jako partner konsorcjum)

("Konsorcjum”, "Wykonawca”)

a,

2. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie.

Wartość umowy netto wynosi: 300.000.000 zł (słownie: trzysta milionów złotych).

Wartość umowy brutto wynosi: 369.000.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów złotych).

Udziały członków konsorcjum w wartości umowy są przedmiotem negocjacji i o ostatecznym podziale Spółka poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Zgodnie z umową Konsorcjum wykona prace w terminie 34 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót, z wyjątkiem czasu objętego projektowaniem, nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych jakie może zapłacić Wykonawca, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy.

Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15 % wartości umowy, a w przypadku odstąpienia od części robót w wysokości 15 % wartości tych robót.

Łączna suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 20 % wartości umowy.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż wartość umowy zawartej przez Konsorcjum z Zamawiającym przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-12Paweł NogalskiWiceprezes Zarządu
2015-10-12Marek KacprzakWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »