Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zawarciu znaczących umów - aktualizacja

Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z 4 grudnia 2014 r. Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka”, "Emitent”, "Wykonawca”) niniejszym informuje o obustronnym podpisaniu przez Spółkę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie ("PKP”, "Zamawiający”) Umowy o "Wykonanie robót dodatkowych polegających na zaprojektowaniu i budowie skrzyżowania bezkolizyjnego dwupoziomowego linii kolejowej nr 17 z ulicą Niciarnianą w Łodzi w ramach projektu POIiŚ 7.1 – 24.2 ‘Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-t), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna’” ("Umowa”).

Reklama

Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót dodatkowych polegających na zaprojektowaniu i budowie skrzyżowania bezkolizyjnego dwupoziomowego linii kolejowej nr 17 z ulicą Niciarnianą w Łodzi w ramach projektu POIiŚ 7.1 – 24.2 ‘Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-t), etap I, odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna’.

Wartość Umowy

Wartość netto Umowy stanowi kwotę 56.045.000,00 (pięćdziesiąt sześć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Wartość brutto Umowy stanowi kwotę 68.935.350,00 (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych)

Termin ukończenia robót

Termin realizacji pełnego zakresu przedmiotu Umowy podzielono na części a najpóźniejsza z nich zostanie zrealizowana do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Kary umowne

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych jakie może zapłacić Wykonawca, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy z zastrzeżeniem, że łączna suma naliczonych kar umownych przewidzianych w Umowie nie przekroczy 30% wartości Umowy.

Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę w wysokości 30 % wartości Umowy.

Zapłata kary umownej nie pozbawia PKP prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Emitent informuje, że w okresie od dnia 4 września 2014 roku, tj. od publikacji raportu bieżącego 22/2014 dot. umów z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dodatkowo zawarł z PKP inne umowy o łącznej wartości 1 910 000 zł netto.

Kryterium uznania umowy za znaczącą

Jako kryterium uznania umów za znaczące przyjęto fakt, iż łączna wartość wskazanych powyżej umów zawartych przez Spółkę z PKP przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-01-05Roman PrzybyłPrezes Zarządu
2015-01-05Jarosław TomaszewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »