Reklama

MLPGROUP (MLG): Informacja o zawarciu znaczących umów najmu przez spółki zależne od Spółki MLP GROUP S.A. ze spółką „Piotr i Paweł” S.A. - raport 33

Raport bieżący nr 33/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

I. Zarząd spółki MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie (dalej zwanej "Emitentem”) informuje, iż w dniu 27 listopada 2014 roku spółki zależne od Emitenta: spółka MLP Teresin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Pruszkowie (dalej zwana "Wynajmującym 1”) oraz spółka MLP Poznań II Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (dalej zwana "Wynajmującym 2”) zawarły umowy najmu (dalej zwane łącznie "Umowami Najmu”, osobno zaś "Umową Najmu”) ze spółką "Piotr i Paweł” S.A (zwanym dalej "Najemcą”).

Reklama

II. Umowa Najmu z Wynajmującym 1 dotyczy najmu obiektu magazynowo-biurowego o łącznej powierzchni ok. 37.600 m² wraz z budowlami i urządzeniami go obsługującymi, który znajdować się będzie w kompleksie obiektów magazynowo-produkcyjno-biurowych (dalej zwanym "Centrum MLP Teresin”), które Wynajmujący 1 zrealizuje na nieruchomości położonej w Gnatowicach Starych, gminie Kampinos.

Najemca najmować będzie pomieszczenia magazynowe o powierzchni ok. 36.300 m2 oraz pomieszczenia biurowe i socjalne o powierzchni ok. 800 m2, przy czym realizacja obiektu oraz oddanie go do używania Najemcy następować będzie etapowo.

W treści Umowy Najmu z Wynajmującym 1 określono daty wydania przedmiotu najmu poszczególnych etapów:

- etap I obejmujący magazyn o powierzchni około 7.000 m2 oraz biuro o powierzchni 300 m2: w dniu 1 sierpnia 2016 roku;

- etap II obejmujący magazyn o powierzchni 7.000 m2, biuro o powierzchni około 500 m2: w dniu 1 października 2016 roku;

- etap III obejmujący magazyn o powierzchni o powierzchni około 22.200 m2: w dniu 1 września 2017 roku.

Umowa Najmu z Wynajmującym 1 zawarta została na czas oznaczony, który rozpoczyna się w dniu wydania powierzchni etapu I, zaś kończy się w dziesiątą rocznicę wydania powierzchni etapu III.

III. Umowa Najmu z Wynajmującym 2 dotyczy najmu obiektu magazynowo-biurowego o łącznej powierzchni ok. 7.400 m² wraz z budowlami i urządzeniami go obsługującymi, który znajdować się będzie w kompleksie obiektów magazynowo-produkcyjno-biurowych (dalej zwanym "Centrum MLP Poznań”), które Wynajmujący 2 zrealizuje na nieruchomości położonej w Koninko, gminie Kórnik, województwie wielkopolskim.

Na podstawie Umowy Najmu z Wynajmującym 2 Najemca będzie korzystał z pomieszczeń magazynowych o powierzchni ok. 6.950 m2 oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych o powierzchni ok. 450 m2.

W treści Umowy Najmu z Wynajmującym 2 określono dzień wydania przedmiotu najmu na 1 sierpnia 2017 roku.

Umowa Najmu z Wynajmującym 2 zawarta została na czas oznaczony rozpoczynający się w dniu wydania przedmiotu najmu i kończący się z upływem 10 lat od dnia wydania.

IV. Emitent szacuje, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umów Najmu za cały okres obowiązywania wyniesie około 14.293.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty około 59.752.000 PLN. Na kwotę tę składają się:

- kwota około 11.621.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty około 48.583.000 PLN w przypadku Umowy Najmu Zawartej przez Wynajmującego 1;

- kwota około 2.672.000 EUR, co stanowi równowartość kwoty około 11.169.000 PLN w przypadku Umowy Najmu zawartej przez Wynajmującego 2.

V. W treści każdej z Umów Najmu zawarto postanowienia dotyczące następujących kar umownych, które spełniają kryteria określone w § 9 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

1) W przypadku Umowy Najmu zawartej przez Wynajmującego 1:

- kara umowna za opóźnienie w wydaniu Najemcy przedmiotu najmu po dniu wydania powierzchni danego etapu określonym w Umowie Najmu z Wynajmującym 1 w wysokości: (i) 1.000 EUR za każdy dzień zwłoki w wydaniu danego etapu przez pierwsze 45 dni po dniu wydania określonym dla danego etapu, (ii) 2.000 EUR za każdy kolejny dzień zwłoki w wydaniu danego etapu po okresie, o którym mowa w punkcie (i) z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość kar umownych należnych Najemcy dla danego etapu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 500.000,00 PLN. Strony ustaliły ponadto, iż jeżeli wyłączną przyczyną zwłoki w wydaniu przedmiotu najmu Najemcy będzie niezawiniony przez Wynajmującego 1 brak wydania w zakładanych przez Strony w terminach, przez odpowiedni organ, niezbędnej do wydania przedmiotu najmu decyzji lub postanowienia, kara umowna może być naliczana przez Najemcę po upływie 30 dni zwłoki w stosunku do dnia wydania danego etapu.

- kara umowna z tytułu odstąpienia przez Najemcę od Umowy Najmu – w wysokości 8.000.000,00 PLN.

2) W przypadku Umowy Najmu zawartej przez Wynajmującego 2:

- kara umowna za opóźnienie w wydaniu Najemcy przedmiotu najmu po dniu wydania powierzchni określonym w Umowie Najmu z Wynajmującym 2 w wysokości: (i) 1.000 EUR za każdy dzień zwłoki w wydaniu przez pierwsze 45 dni po dniu wydania określonym w umowie, (ii) 2.000 EUR za każdy kolejny dzień zwłoki w wydaniu po okresie, o którym mowa w punkcie (i) z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość kar umownych należnych Najemcy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 400.000,00 PLN. Strony ustaliły ponadto, iż jeżeli wyłączną przyczyną zwłoki w wydaniu przedmiotu najmu Najemcy będzie niezawiniony przez Wynajmującego 2 brak wydania w zakładanych przez Strony w terminach, przez odpowiedni organ, niezbędnej do wydania przedmiotu najmu decyzji lub postanowienia, kara umowna może być naliczana przez Najemcę po upływie 21 dni zwłoki w stosunku do dnia wydania.

- kara umowna z tytułu odstąpienia przez Najemcę od Umowy Najmu – w wysokości 400.000,00 PLN.

Najemca nie ma prawa dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość tych kar.

VI. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

VII. Kryterium uznania zawartych przez spółki zależne Umów Najmu za znaczące jest fakt, iż szacowana wartość ich przedmiotu w całym okresie ich obowiązywania przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta według stanu na dzień publikowania niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-28Michael ShapiroPrezes Zarządu
2014-11-28Radosław T. KrochtaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »