Reklama

OTMUCHOW (OTM): Informacja o zawiadomieniu przekazanym na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - raport 9

Raport bieżący nr 9/2021

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 24 maja 2021 roku do Spółki wpłynęło datowane na ten sam dzień, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 69 ust. 2 pkt 2 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej […] zawiadomienie od Warsaw Equity Management S.A. [WEM], Xarus Holdings Limited [Xarus] oraz Tornellon Investments sp. z o.o. [Tornellon] o dokonaniu przez WEM oraz Xarus aportu w postaci wszystkich akcji Spółki posiadanych przez te podmioty do Tornellon.

Reklama

Poniżej Emitent zamieszcza treść ww. zawiadomienia.

"Działając w imieniu:

Warsaw Equity Management S. A. z siedzibą w Warszawie, adres: Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000449480 ("WEM”),

Xarus Holdings Limited z siedzibą w Larnace, 61 Lordou Vyronos, Lumiel Building, 4 Floor, 6023 Larnaca, Cypr wpisaną do cypryjskiego rejestru handlowego pod numerem HE 260354 ("Xarus”), która jest spółką bezpośrednio zależną od WEM,

Tornellon Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Czerniakowska 209/801, 00-436 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000887339 ("Tornellon Investments”), która jest spółką bezpośrednio zależną od Xarus, a więc pośrednio spółką zależną od WEM,

na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) i pkt 2), art. 69 ust. 2 pkt 2) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) oraz art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) ("Ustawa”), zawiadamiamy, iż w wyniku podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki Tornellon Investments w zamian za wkład pieniężny oraz wkłady niepieniężne doszło do następujących zmian w stanie posiadania akcji spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego "Otmuchów” Spółka Akcyjna z siedzibą w Otmuchowie ("Spółka”) w ramach grupy kapitałowej WEM:

1. w dniu 19 maja 2021 r. Xarus wniosła do spółki Tornellon Investments w formie wkładu niepieniężnego 15.956.244 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcje Spółki stanowiące łącznie 62,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki, za które objęła 1.126.510 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziesięć) udziałów spółki Tornellon Investments stanowiących 96,33% udziału w jej kapitale zakładowym [udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Tornellon Investments];

2. w dniu 21 maja 2021 r. WEM wniosła do spółki Tornellon Investments w formie wkładu niepieniężnego 454.401 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta jeden) akcji Spółki stanowiących łącznie 1,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki, za które objęła 32.080 (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt) udziałów spółki Tornellon Investments stanowiących 2,74% udziału w jej kapitale zakładowym [udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Tornellon Investments];

3. w dniu 21 maja 2021 r. Osoba fizyczna wniosła do spółki Tornellon Investments w formie wkładu niepieniężnego 45.000 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy) akcji stanowiących 0,18% udziału w kapitale zakładowym Spółki, za które objęła 3.177 (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt siedem) udziałów spółki Tornellon Investments stanowiących 0,27% udziału w jej kapitale zakładowym [udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Tornellon Investments];

4. w dniu 21 maja 2021 r. Osoba fizyczna wniosła do spółki Tornellon Investments w formie wkładu niepieniężnego 99.224 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcje stanowiące 0,39% udziału w kapitale zakładowym Spółki, za które objęła 7.005 (słownie: siedem tysięcy pięć) udziałów spółki Tornellon Investments stanowiących 0,60% udziału w jej kapitale zakładowym [udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Tornellon Investments].

W wyniku dokonania ww. transakcji doszło do zmiany stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce przez WEM oraz jej podmioty zależne, w ten sposób że:

1. przed transakcją Tornellon Investments nie posiadała żadnych akcji Spółki, a po zmianie posiada bezpośrednio 16.554.869 (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 64,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,93% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 16.554.869 (słownie: szesnastu milionów pięćset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) głosów z akcji Spółki;

2. przed transakcją Xarus posiadała bezpośrednio 15.956.244 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcje Spółki, stanowiące 62,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 62,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniające do wykonywania 15.956.244 (słownie: piętnastu milionów dziewięćset pięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu czterdziestu czterech) głosów z akcji Spółki, a po zmianie bezpośrednio nie posiada żadnych akcji Spółki;

3. przed transakcją WEM pośrednio, jako podmiot dominujący Xarus, posiadała pakiet akcji, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, zaś bezpośrednio posiadała 454.401 (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta jeden) akcji Spółki, stanowiących 1,78% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,78% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 454.401 (słownie: czterystu pięćdziesięciu czterech tysięcy czterystu jeden) głosów z akcji Spółki, tym samym łącznie tj. pośrednio oraz bezpośrednio WEM posiadał 16.410.645 akcji Spółki stanowiących 64,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,36% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 16.410.645, a po zmianie bezpośrednio nie posiada żadnych akcji Spółki;

4. po transakcji Xarus jako dominujący udziałowiec spółki Tornellon Investments posiada pośrednio 16.554.869 (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 64,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,93% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 16.554.869 (słownie: szesnastu milionów pięćset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) głosów z akcji Spółki;

5. po transakcji WEM jako dominujący udziałowiec Xarus (a więc pośrednio podmiot dominujący wobec Tornellon Investments) posiada pośrednio 16.554.869 (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 64,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,93% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 16.554.869 (słownie: szesnastu milionów pięćset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) głosów z akcji Spółki.

Aktualnie oraz w zakresie informacji wymaganych zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy Tornellon Investments posiada bezpośrednio 16.554.869 (słownie: szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, stanowiących 64,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,93% ogólnej liczy głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 16.554.869 (słownie: szesnastu milionów pięćset pięćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) głosów z akcji Spółki.

Jednocześnie informujemy, iż zawiadamiający nie posiadają innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, a zawiadamiający także nie posiadają instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-24MAREK PIĄTKOWSKIPREZES ZARZĄDUMarek Piątkowski
2021-05-24ADAM FRAJTAKCZŁONEK ZARZĄDUAdam Frajtak

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »