Reklama

MINOX (MNX): Informacja o zmianie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza

Raport bieżący nr 10/2015

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Minox S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 09 września 2015 roku powziął informację o przekroczeniu progu 50% od spółki Yalcin Trading Limited

Reklama

Treść Zawiadomienia brzmi następująco:

"ZAWIADOMIENIE O PRZEKROCZENIU PROGU 50%

Zawiadamiam niniejszym na podstawie art. 69 ust. 1pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

o przekroczeniu 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Minox S.A. z siedzibą

w Warszawie.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowania systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.; tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) informuję, iż w dniu 31 sierpnia 2015 roku na podstawie umowy cywilnoprawnej Yalcin Trading Limited sprzedał 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100).

Cena sprzedaży akcji wynosiła 0,05 zł (słownie: pięć groszy) za każdą akcję, co dało łączną kwotę transakcji 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100). Przed ww. transakcjami akcjonariusz posiadał 114.763.154 (słownie: sto czternaście milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery) akcji spółki Minox S.A. oraz 52,37 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po zawarciu ww. transakcji akcjonariusz posiada 84.763.154 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery) akcji spółki Minox S.A. oraz 38,68 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcjonariusz informuje, że nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta oraz osób trzecich, z którymi zawarł umowę o przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Ponadto akcjonariusz informuje, że w okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wyklucza zbycia lub nabycia akcji spółki Minox S.A."


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Tomasz Olszewski Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »