Reklama

ELEKTROTI (ELT): Informacja o zmianie Umowy zawartej z PKO BP S.A. w zakresie limitu kredytu wielocelowego - raport 20

Raport bieżący nr 20/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 27.07.2018r. zawarła Aneks do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: PKO BP S.A.),

Reklama

Spółka o zawarciu umowy informowała raportem bieżącym nr 49/2015 z dnia 11.08.2015r.

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez PKO BP S.A. spółce ELEKTROTIM S.A. limitu kredytowego wielocelowego (dalej: limit) w wysokości 25.000.000,00 zł.

W ramach limitu PKO BP S.A. udziela Spółce:

a) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000 zł, tj. do wysokości do 20% limitu, na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności,

b) gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań ELEKTROTIM S.A. wobec beneficjentów gwarancji, wynikających z czynności cywilnoprawnych, w tym umów, a także wynikających z przepisów prawa, które będą udzielane w walutach PLN, EUR, CHF i USD, do kwoty 25.000.000 zł, tj. do wysokości 100% limitu

Na podstawie Aneksu zmianie uległ okres na jaki zawarta jest umowa: limit udzielony jest na okres od 10.08.2015r. do 26.07.2020r.

Oprocentowanie Kredytu w Rachunku jest ustalane w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę PKO BP S.A., z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża PKO BP S.A., jak również nie może być niższa niż zero. Stawkę referencyjną stanowi: stawka WIBOR 1M.

Zabezpieczenie wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z tytułu udzielonego Kredytu w Rachunku lub Gwarancji oraz innych zobowiązań wynikających z Umowy stanowią:

1) weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

2) umowne prawo potrącenia wierzytelności PKO BP S.A. z tytułu spłaty wszelkich zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z Umowy z wierzytelnością posiadacza rachunku bankowego w PKO BP S.A., wobec PKO BP S.A.,

3) przelew (wpłata) na rachunek PKO BP S.A. środków pieniężnych - w rozumieniu art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - w walucie polskiej, w wysokości:

a) 20% aktualnej kwoty gwarancji - dla gwarancji, dla których okres od dnia wystawienia gwarancji lub od dnia dokonania ostatniej zmiany gwarancji (w formie aneksu) do dnia, w którym upływa termin ważności gwarancji, przekracza 36 miesięcy i jednocześnie nie jest dłuższy niż 60 miesięcy,

b) 40% aktualnej kwoty gwarancji – dla gwarancji, których okres od dnia wystawienia gwarancji lub od dnia dokonania ostatniej zmiany gwarancji (w formie aneksu) do dnia, w którym upływa termin ważności gwarancji, przekracza 60 miesięcy i jednocześnie nie jest dłuższy niż 84 miesiące,

c) 100% aktualnej kwoty gwarancji – dla gwarancji, których okres od dnia wystawienia gwarancji lub od dnia dokonania ostatniej zmiany gwarancji (w formie aneksu) do dnia, w którym upływa termin ważności gwarancji, przekracza 84 miesiące.

Zgodnie z zawartym Aneksem ELEKTROTIM S.A. zobowiązał się – pod rygorem wypowiedzenia Umowy - do przedłożenia w PKO BP S.A. w terminie do 2 dni roboczych od dnia zawarcia Aneksu, notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń PKO BP S.A. wynikających z Umowy, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 155 z późn. zm.) o treści satysfakcjonującej dla PKO BP S.A., na podstawie którego ELEKTROTIM S.A. podda się egzekucji do kwoty 50.000.000,00 zł, a PKO BP S.A. będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 26 lipca 2032 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-27Andrzej DiakunPrezes Zarządu
2018-07-27Dariusz PołetekProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »