Reklama

IDEABANK (IDA): INFORMACJA O ZMIANIE ZNACZĄCEJ UMOWY - raport 31

Raport bieżący nr 31/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2016 r., Emitent zawarł ze spółkami: Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("GNB”), Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("GL”), Getin Leasing Spółka Akcyjna 2 S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu ("GL 2”), Getin Leasing Spółka Akcyjna 3 S.K.A. ("GL 3”; GL, GL 2 oraz GL 3 dalej łącznie jako "Spółki Leasingowe”) aneks nr 2 do generalnej umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 21 marca 2016 r. ("Aneks”, "Umowa”), o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r.

Reklama

Na podstawie Aneksu, zwiększony został maksymalny limit nabywanych wierzytelności leasingowych o kwotę 200.000.000,00 PLN (słownie: dwieście milionów złotych) tj. do kwoty 600.000.000,00 PLN (słownie: sześćset milionów złotych), co stanowi jednocześnie maksymalny poziom zaangażowania Emitenta w nabywanie wierzytelności leasingowych od GNB. Zwiększenie limitu nie oznacza powstania po stronie GNB obowiązku do przedstawiania nowych wierzytelności leasingowych do wykupu. Aneks nr 2 doprecyzowuje również prawo Emitenta do odmowy nabycia wierzytelności leasingowych, w szczególności kiedy będzie to uzasadnione możliwym naruszeniem obowiązujących Emitenta norm ostrożnościowych lub wskaźników kapitałowych.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Zgodnie z Umową, Emitent może nabywać wierzytelności od GNB z tytułu rat leasingowych oraz rat pożyczek wynikających z umów leasingu i umów pożyczek zawartych i zawieranych przez Spółki Leasingowe oraz sprzedanych uprzednio przez Spółki Leasingowe na rzecz GNB. Emitent może nabywać także inne wierzytelności (tj. pochodzące z innych tytułów niż umowy leasingu lub pożyczek zawieranych przez Spółki Leasingowe), jeśli takie wierzytelności znajdą się w ofercie GL, a GNB dokona wykupu rat z tytułu takich umów.

Z tytułu nabywanych wierzytelności Emitent dokonuje zapłaty na rzecz GNB ceny ustalanej z uwzględnieniem stopy dyskontowej, której wysokość stanowi stawka referencyjna WIBOR 3M powiększona o stałą marżę Emitenta.

Zabezpieczeniem należności Emitenta z tytułu wykupu wierzytelności na podstawie Umowy są przewłaszczenie na zabezpieczenie przedmiotów leasingu, odpowiedzialność regresowa GL względem Emitenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy oraz pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na prowadzonych przez Emitenta rachunkach bankowych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do czasu obowiązywania umów leasingu i pożyczki, objętych sprzedażą wierzytelności.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu, ani nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Wartość przedmiotu Umowy po zawarciu Aneksu przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, wobec czego Emitent informuje o jego zawarciu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) w związku z § 5 ust. 1 pkt 3) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-10Jarosław AugustyniakPrezes Zarządu
2016-06-10Anna NiesytoProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »