Reklama

TRAKCJA (TRK): Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii C - raport 83

Raport bieżący nr 83/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd spółki Trakcja Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Złota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000084266, o kapitale zakładowym 41.119.638,40 zł – w całości wpłaconym (dalej: "Emitent”), zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy serii C posiadających obligacje serii C wyemitowane przez Emitenta, na dzień 29 października 2013 r., godz. 12:00 w Warszawie, w siedzibie Emitenta przy ul. Złotej 59, XVIII p.

Reklama

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy serii C będzie powzięcie uchwały wyrażającej zgodę na połączenie Emitenta ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000110835 ("PRKiI”).

Przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy serii C oraz wybór przewodniczącego.

2. Sporządzenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy serii C i zdolności do podejmowania przez nie ważnych uchwał.

4. Powzięcie uchwały wyrażającej zgodę na połączenie Emitenta PRKiI.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Projekt uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy serii C stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Obligatariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy serii C osobiście albo przez pełnomocnika.

Obligatariusz planujący uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy serii C powinien przedstawić na nim: (i) imienne świadectwo depozytowe potwierdzające posiadanie wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii C i ich zablokowanie, ważne do dnia Zgromadzenia Obligatariuszy serii C włącznie (ii) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, w przypadku Obligatariuszy serii C innych niż osoby prawne (nie starszy niż 3 miesiące) oraz (iii) dokument tożsamości. W przypadku udziału Obligatariusza serii C w Zgromadzeniu Obligatariuszy serii C przez pełnomocnika, poza dokumentami wymienionymi w punktach (i) i (ii) powyżej, należy przedstawić (iv) oryginał dokumentu pełnomocnictwa oraz (v) dokument tożsamości pełnomocnika.

W przypadku odroczenia posiedzenia Zgromadzenia Obligatariuszy serii C, Obligatariusz powinien na wznowionym posiedzeniu Zgromadzenia Obligatariuszy serii C przedstawić dokumenty wskazane wyżej, ważne na dzień wznowienia posiedzenia Zgromadzenia Obligatariuszy serii C.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; - art. 2 lit. (c) punkt (i) Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy serii C; art. 11.1. Warunków Emisji Obligacji serii C.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-10-18Roman PrzybyłPrezes Zarządu
2013-10-18Marita SzustakWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »