Reklama

NETIA (NET): Informacja poufna - decyzja Dyrektora Izby Skarbowej (4/2010) - raport 4

Raport bieżący nr 4/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W dniu 16 lutego 2010 r. pełnomocnik Netii S.A. (dalej "Spółka" albo "Netia") powziął informację o wydaniu decyzji ("Decyzja") przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie ("Dyrektor Izby"), określającej zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w podatku dochodowym od osób prawnych ("CIT") w wysokości 34,2 mln zł plus odsetki od zaległości podatkowych w wysokości ok. 25,3 mln zł. Decyzja ta jest wynikiem zakończenia postępowania odwoławczego Netii od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie ("Dyrektor UKS"), w której zostało określone zobowiązanie podatkowe Netii za rok 2003 w podatku dochodowym od osób prawnych ("CIT") w wysokości 58,7 mln zł (patrz raport bieżący 42/2009 z dnia 17.08.2009 r.) plus odsetki od zaległości podatkowych w wysokości 41,3 mln zł.

Reklama

Decyzja Dyrektora Izby została wydana pomimo przedstawienia przez Spółkę argumentów prawnych, z których wynikało, że ustalenia Dyrektora UKS są błędne i nie mają żadnych podstaw prawnych. Według Dyrektora Izby nieprawidłowości w rozliczeniu za rok 2003 polegały na zaniżeniu przychodów o kwotę 247,5 mln zł i dotyczyły nie zaliczenia do przychodów podatkowych kwot naliczonych i nie otrzymanych odsetek od pożyczek udzielonych przez Netię w latach poprzednich jej spółkom zależnym, z którymi Netia skonsolidowała się 31 grudnia 2003 r. Poprzednio Dyrektor UKS jako organ pierwszej instancji stwierdził, iż Spółka zaniżyła przychody o kwotę 303 mln zł.

Zdaniem Dyrektora UKS i następnie Dyrektora Izby nie prowadzenie egzekucji zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek i naliczonych odsetek od spółek zależnych Netii jest podstawą do szacowania dla Netii przychodu w trybie art. 11 ustawy o CIT, tj. przepisu umożliwiającego organom podatkowym szacowanie przychodów w przypadku wystąpienia powiązań kapitałowych lub osobowych, jeżeli w następstwie takich powiązań podatnik wykonuje świadczenia na warunkach korzystniejszych, odbiegających od warunków ogólnie stosowanych w czasie i miejscu wykonania świadczenia i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały.

Zdaniem Netii zarówno decyzje Dyrektora UKS, jak i Dyrektora Izby stoją w sprzeczności z przepisami prawa podatkowego. Niezależnie bowiem od istotnych uchybień proceduralnych, organy podatkowe w swoich decyzjach błędnie zinterpretowały i zastosowały wobec Spółki szereg przepisów o charakterze materialnym. W ocenie Netii do najważniejszych uchybień należą m.in.:

1. Błędna wykładnia art. 11 ustawy o CIT (dotyczącego cen transferowych), w szczególności pojęć "świadczenie" i "warunki korzystniejsze" i przyjęcie, że nie wszczęcie procedury egzekucyjnej jest takim świadczeniem wierzyciela wobec dłużnika na warunkach odbiegających od rynkowych. Taka interpretacja przepisu i jego zastosowanie do Spółki nie znajduje uzasadnienia w kontekście faktu, że w treści wydanej decyzji organ podatkowy potwierdził, iż pożyczki udzielone były na warunkach rynkowych; (oprocentowanie, warunki spłaty etc.).

2. Nieuwzględnienie bezwzględnie obowiązującego zakazu interpretacji rozszerzającej art. 11 ustawy o CIT, który jako przepis wprowadzający wyjątek od zasady opodatkowania dochodu rzeczywistego, winien stosowany być przez organy podatkowe ze szczególną ostrożnością oraz z uwzględnieniem wszystkich okoliczności biznesowych, prawnych i ekonomicznych. Do takich okoliczności w przypadku Spółki (nie wziętych pod uwagę przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji) wskazać można przykładowo:

- Netia nie mogłaby w żaden sposób wykazać dla celów podatkowych dochodów z odsetek w roku 2003, ponieważ nawet gdyby faktycznie otrzymała odsetki od spółek zależnych, musiałyby być one przeznaczone na spłatę jej zobowiązań odsetkowych (a tym samym jako koszt pomniejszałyby automatycznie dochód do opodatkowania);

- sądowa egzekucja zobowiązań z tytułu odsetek, która jako jedyna jest uznawana za poprawną przez Dyrektora UKS i Dyrektora Izby - gdy zobowiązania pozostają niespłacone - byłaby nieefektywna biznesowo i ekonomicznie i prowadziłaby do upadłości spółek zależnych. Spółka wybrała tańszy sposób zaspokojenia swoich należności poprzez przejęcie spółek zależnych i tym samym przejęcie ich aktywów obrotowych. Równolegle do tej restrukturyzacji, Netia zrestrukturyzowała swoje własne zobowiązania z zewnętrznymi pożyczkodawcami Grupy;

- za punkt odniesienia dla oceny zachowania Netii polegającego na niewszczęciu formalnej procedury egzekucyjnej (tzw. porównywalna transakcja rynkowa) wobec pożyczek udzielonych spółkom zależnym, organy podatkowe przyjęły wyłącznie pożyczkę udzieloną przez Netię spółce Millenium Communications, z którym to podmiotem Spółka toczyła liczne spory sądowe, których przyczyną było niepowodzenie przedsięwzięcia nabycia tej spółki przez Netię.

3. Zignorowanie norm zawartych w treści art. 12 ustawy o CIT poprzez odrzucenie w treści decyzji reguły, że przychodem podatkowym są wyłącznie odsetki otrzymane (na zasadzie kasowej) i doprowadzenie do sytuacji, w której dochód podatnika jest oszacowywany z naruszeniem zasad odnoszących się do sposobu jego powstawania.

4. Błędne rozliczenie strat podatkowych Netii, przez co istotnie zawyżona została wysokość ustalonego podatku. Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej decyzji uznał część strat podatkowych Netii do rozliczenia w roku 2003, co spowodowało zredukowanie kwoty podatku i odsetek do zapłaty o ok 15 mln PLN. Spółka będzie skarżyć przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym decyzję o wysokości strat podatkowych do rozliczenia w roku 2003, które nie zostały uznane przez Dyrektora Izby Skarbowej.

Z powyższych względów Spółka złoży w najbliższym czasie skargę na Decyzję Dyrektora Izby do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Decyzja Dyrektora Izby jako decyzja organu drugiej instancji jest ostateczna i wymagalna. Spółka niezwłocznie dokona płatności kwoty wynikającej z decyzji wraz z odsetkami na konto II Mazowieckiego Urzędu Skarbowego. Jednocześnie oświadczamy, iż Spółka jest w posiadaniu opinii kilku niezależnych doradców podatkowych i prawnych, a także autorytetów w dziedzinie prawa podatkowego, zgodnie z którymi zarzuty Dyrektora UKS i Dyrektora Izby nie mają podstaw prawnych. W związku z powyższym Spółka nie zamierza wskazanych w decyzji kwot zaległości podatkowych oraz odsetek traktować jako kosztów Spółki. Wskazane kwoty zostały uznane przez Spółkę wyłącznie jako jej należności od organów skarbowych. W przypadku pozytywnego dla Spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kwota nienależnie zapłaconego podatku i odsetek będzie uznana jako nadpłata i będzie podlegać zwrotowi przez organ podatkowy wraz z odsetkami (obecnie stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 10%). Netia podejmie wszystkie możliwe kroki prawne mające na celu udowodnienie braku podstaw prawnych decyzji Dyrektora Izby.

Netia wykona decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przeciągu kilku najbliższych dni wykorzystując część z ponad które posiada na rachunkach gotówkowych oraz w bonach skarbowych w łącznej wysokości ponad 200 mln PLN. Pomimo zapłaty powyższej kwoty Netia pozostaje wolna od zadłużenia oraz będzie generowała dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych.
Mirosław Godlewski - prezes zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »