BBIDEV (BBD): Informacja poufna - podjęcie decyzji o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego z tytułu utraty wartości Projektu Developerskiego 8. - raport 38

Raport bieżący nr 38/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd BBI Development NFI S.A. (dalej jako "Fundusz", "Emitent"), informuje, iż - zgodnie z możliwością sygnalizowaną w raporcie bieżącym nr 35/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r. - w dniu 27 sierpnia 2010 roku podjął uchwałę, w której zdecydował o ujęciu w przygotowywanym obecnie jednostkowym sprawozdaniu finansowym Funduszu na dzień 30 czerwca 2010 roku odpisu aktualizacyjnego z tytułu 100% utraty wartości aktywów Projektu Developerskiego 8 w Dziwnowie (realizowanego przez spółkę zależną Realty Management sp. z o.o. Projekt Developerski 8 S.K.A.) zgodnie z postanowieniami standardu MSR 36 ("Utrata wartości aktywów"). Szacowana na dzień przekazania niniejszego raportu kwota odpisu aktualizacyjnego zostanie ujęta w pozycjach: pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe wspomnianego sprawozdania finansowego i wynosić będzie odpowiednio 85 tys zł i 18.168 tys. zł.

Reklama

Jednocześnie Zarząd podjął decyzję o dokonaniu w przygotowywanym obecnie skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Funduszu sporządzanym na dzień 30 czerwca 2010 roku odpisu wartości w/w projektu zgodnie z postanowieniami standardu MSR 2 ("Zapasy"). Szacowana na dzień przekazania niniejszego raportu kwota odpisu aktualizacyjnego zostanie ujęta w pozycji pozostałe koszty operacyjne wspomnianego sprawozdania finansowego i wynosić będzie 18.058 tys. zł.

Dokonanie w/w odpisów z tytułu utraty wartości zostało uzgodnione z biegłym rewidentem Funduszu, przeprowadzającym przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych Emitenta.

Przyczyną podjęcia decyzji o dokonaniu wspomnianych odpisów były negatywne wyniki wewnętrznych analiz ekonomiczno-finansowych przeprowadzonych przez Emitenta (w szczególności w zakresie możliwości dalszej realizacji inwestycji w obecnej strukturze finansowej i biorąc pod uwagę aktualne zewnętrzne uwarunkowania rynkowe), poparte wynikami niezależnej wyceny nieruchomości, na której przedmiotowy projekt ma być realizowany.

W związku z opisanymi okolicznościami, Zarząd uznał za konieczne dokonanie stosownych odpisów aktualizujących.

Szczegółowe informacje dot. sposobu ujawnienia w/w odpisów w sprawozdaniu finansowym dla

przedmiotowego projektu zostaną ujawnione zgodnie z obowiązującymi Emitenta zasadami rachunkowości w przygotowywanym obecnie półrocznym raporcie okresowym, którego data publikacji przypada na 31 sierpnia 2010 roku.

Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 35/2010 z dnia 9 sierpnia 2010 r., powyżej opisany odpis z tytułu utraty wartości został już uwzględniony w opublikowanym w tym dniu szacunkowym wyniku skonsolidowanym Emitenta za pierwsze półrocze 2010 r. i nie wpłynie na jego wysokość.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439)
Michał Skotnicki - Prezes Zarządu
Piotr Litwiński - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: utrata wartości | BBI Development NFI SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »