SANPL (SPL): Informacja poufna – podpisanie umowy transakcyjnej dotyczącej nabycia wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 r. podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną ("Umowa Transakcyjna”) zakładającą, nabycie przez Bank wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. ("DBPL”), tj. określonej części działalności DBPL w skład, której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP) oraz 100% akcji w DB Securities S.A. ("Wydzielony Biznes”) ("Transakcja”). Banco Santander S.A. – większościowy akcjonariusz Banku – jest również stroną Transakcji.

Reklama

W tym samym dniu Bank zawarł z DBPL oraz z Deutsche Bank AG wstępną umowę podziału (umowę pre-demerger) określającą zasady współpracy pomiędzy Bankiem a DBPL w celu realizacji Transakcji.

W dniu 14 grudnia 2017 r. Zarząd Banku podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do realizacji Transakcji wynikającej z Umowy Transakcyjnej.

Po przeprowadzeniu Transakcji Bank umocni swoją pozycję trzeciej pod względem wielkości instytucji finansowej w Polsce.

Zgodnie z Umową Transakcyjną, sieć oddziałów wraz z zewnętrznymi kanałami sprzedaży – agentów i pośredników DBPL zostanie włączona w obecną strukturę Banku. Wraz z Wydzielonym Biznesem nastąpi również transfer umów zarządzania aktywami, co z kolei umożliwi przeniesienie otwartej architektury funduszy inwestycyjnych. Bankowość korporacyjna i inwestycyjna oraz walutowe kredyty hipoteczne nie są przedmiotem Transakcji ("Niewydzielony Biznes”).

Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. w tym akcji DB Securities S.A. nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska S.A. przez wydzielenie w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych ("Podział”).

Przed dokonaniem Podziału, Bank nabędzie od Deutsche Bank AG około 10% akcji DBPL, reprezentujących taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu DBPL ("Nabyte Akcje”).

Następnie, po nabyciu Nabytych Akcji, DBPL oraz Bank złożą w odpowiednich sądach rejestrowych wnioski o rejestrację Podziału. Strony uzgodniły, że Podział zostanie przeprowadzany w oparciu o następujące zasady:

(a) DBPL będzie spółką dzieloną a Bank spółką przejmującą;

(b) w zamian za Wydzielony Biznes przenoszony na Bank w wyniku Podziału, Deutsche Bank AG otrzyma określoną liczbę akcji Banku ("Akcje z Podziału”) na Dzień Podziału (zdefiniowany poniżej), obliczoną zgodnie z ustalonym wzorem, który będzie stanowił podstawę określenia parytetu w Planie Podziału;

(c) kapitał zakładowy DBPL zostanie obniżony o kwotę równą co najmniej całkowitej wartości nominalnej Nabytych Akcji ("Obniżenie Kapitału Zakładowego w związku z Podziałem”) w dniu rejestracji obniżenia tego kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy ("Data Obniżenia Kapitału Zakładowego w związku z Podziałem”);

(d) Bank podwyższy swój kapitał zakładowy poprzez emisję Akcji z Podziału w ramach procesu Podziału i zaoferuje je Deutsche Bank AG ("Podwyższenie Kapitału Zakładowego w związku z Podziałem”); data, w której właściwy sąd rejestrowy zarejestruje Podwyższenie Kapitału Zakładowego w Związku z Podziałem będzie "Dniem Podziału”.

(e) w rezultacie Obniżenia Kapitału Zakładowego w związku z Podziałem wszystkie Nabyte Akcje przestaną istnieć w Dacie Obniżenia Kapitału Zakładowego w związku z Podziałem a Deutsche Bank AG stanie się jedynym akcjonariuszem DBPL;

(f) w Dniu Podziału, Wydzielony Biznes zostanie przeniesiony na Bank;

(g) Niewydzielony Biznes nie zostanie przeniesiony na Bank w ramach Podziału i pozostanie w DBPL oraz

(h) aktywa i pasywa DBPL zostaną odpowiednio alokowane pomiędzy Wydzielony Biznes i Niewydzielony Biznes w oparciu o zasady dotyczące Podziału, określone w Umowie Transakcyjnej oraz w Planie Podziału, których szczegóły zostaną uzgodnione pomiędzy DBPL i Bankiem.

Wstępna cena za Wydzielony Biznes w wysokości 1 289 799 000 złotych została ustalona w odniesieniu do wymogu kapitałowego dla wartości aktywów Wydzielonego Biznesu ważonych ryzykiem (z wyłączeniem akcji DB Securities S.A.), ustalonych na podstawie prognoz finansowych na dzień zbliżony do daty podpisania Umowy Transakcyjnej, przy założeniu uzgodnionego przez strony poziomu współczynnika adekwatności kapitałowej. Część wstępnej cena za akcje DB Securities S.A. została ustalona w odniesieniu do wartości aktywów netto DB Securities S.A. Zapłata ceny z tytułu Transakcji zostanie dokonana częściowo w formie gotówkowej poprzez zapłatę ceny za Nabyte Akcje (stanowiących ekwiwalent 20% wstępnej ceny za Wydzielony Biznes) a częściowo w formie nowo wyemitowanych akcji Banku w ramach Podziału – stanowiących około 2,7% kapitału zakładowego Banku i odpowiadających 80% wstępnej ceny za Wydzielony Biznes. Po podpisaniu Umowy Transakcyjnej wstępna cena za Wydzielony Biznes (z wyłączeniem akcji DB Securities S.A.) zostanie skorygowana w oparciu o zmiany wartości aktywów ważonych ryzykiem jak i wszelkie zmiany wolumenów kredytowych, depozytowych oraz aktywów zarządzanych przez Wydzielony Biznes (z wyłączeniem DB Securities S.A.) pomiędzy dniem podpisania Umowy Transakcyjnej a Dniem Podziału, powyżej określonego poziomu. Cześć wstępnej ceny dotyczącej akcji DB Securities S.A. zostanie skorygowana w oparciu o zmianę wartości aktywów netto DB Securities S.A. do Dnia Podziału. Ostateczne rozliczenie ceny nabycia nastąpi w formie gotówkowej. Po dokonaniu Podziału udział Banco Santander S.A. w kapitale zakładowym Banku będzie wynosił około 67,6%.

Bank wskazuje ponadto, że przeprowadzenie Transakcji jest uzależnione od uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych, w tym zgód Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podjęcia wymaganych Uchwał przez Walne Zgromadzenia Banku oraz DBPL, podpisania Planu Podziału oraz spełnienia określonych warunków operacyjnych. Zakłada się, że Transakcja zostanie zakończona w czwartym kwartale 2018 r.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-14Elżbieta Kaleta-Jagiełłodyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »