Reklama

EFH (EFH): Informacja udzielona akcjonariuszom w trybie art. 428 par. 6 ksh - raport 1

Raport bieżący nr 1/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w formie pisemnej w trybie art. 428 par. 6 ksh udzielił na nie zamieszczonej poniżej pisemnej odpowiedzi. Podstawa prawna: art. 428 par. 6 ksh w związku z par 38 ust. 1 punkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Reklama

Pytanie:

Czy planowane przychody oraz przepływy finansowe GK EFH na rok 2013 pozwolą na obsługę aktualnego zadłużenia GK EFH, bez ryzyka utraty płynności finansowej GK EFH w tym spółek zależnych?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki nie publikuje prognoz finansowych dotyczących roku 2013. Zdaniem Zarządu nie ma w przewidywalnej przyszłości, w tym w szczególności w roku 2013 niebezpieczeństwa braku możliwości obsługi zadłużenia w Grupie Kapitałowej Spółki, przy założeniu niezmienności, lub niewielkiej zmienności dynamiki rynków na której działa Grupa Kapitałowa Spółki oraz czynników makroekonomicznych, które mogłyby mieć znaczący wpływ na działalność operacyjną spółek z Grupy Kapitałowej, w tym przychodów i marż osiąganych w chwili obecnej w podstawowych segmentach działalności.

Pytanie:

Jakie są wstępne szacunki zarządu co do wyniku GK EFH (tylko na poziomie działalności operacyjnej) w roku 2012?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki nie publikuje prognoz, ani żadnego rodzaju szacunków jednostkowych ani skonsolidowanych za 2012 rok. Wyniki za 4 kwartały 2012 roku zostaną opublikowane w terminie przewidzianym stosownymi przepisami prawa, który zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych, do końca stycznia 2013 roku.

Pytanie:

Czy w przeciągu najbliższych 12 miesięcy Zarząd planuje emisje obligacji?

Odpowiedź:

Zarząd nie planuje w chwili obecnej emisji nowych obligacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Plany te mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sytuacji rynkowej. O ich zmianie i ewentualnych działaniach związanych z taką emisją Zarząd poinformuje w trybie wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Pytanie:

Czy w przeciągu najbliższych 12 miesięcy Zarząd planuje emisję akcji?

Odpowiedź:

Zarząd nie planuje w chwili obecnej emisji akcji Spółki w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Plany te mogą ulec zmianie w związku ze zmianą sytuacji rynkowej. O ich zmianie i ewentualnych działaniach związanych z taką emisją Zarząd poinformuje w trybie wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Pytanie:

Proszę przedstawić prognozy finansowe na rok 2013. Czy zarząd oczekuje, że rok 2013 zostanie zamknięty zyskiem netto?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki nie przewiduje publikacji prognoz finansowych na 2013 rok.

Pytanie:

Czy w nadchodzącym kwartale Zarząd planuje wznowić skup akcji własnych? Jeżeli nie, to czy i kiedy wznowienie skupu nastąpi?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki nie przewiduje w nadchodzącym kwartale kontynuowania skupu akcji własnych Spółki.

Pytanie:

Co Zarząd zamierza zrobić z nabytymi akcjami własnymi w przeciągu najbliższych 12 miesięcy?

Odpowiedź:

Zarząd nie podjął do dnia dzisiejszego uchwały związanej z przeznaczeniem akcji własnych Spółki. Zarząd zgodnie z uchwałą WZA Spółki z 20 grudnia 2012 roku zamierza w ciągu najbliższych tygodni podjąć działania faktyczne związane z przeznaczeniem niewielkiej ilości akcji własnych na pokrycie tzw. niedoborów scaleniowych związanych z planowanym scaleniem akcji Spółki w stosunku 10 do 1.

Pytanie:

Czy zarząd poszukuje aktywnie inwestora, który odkupi posiadane akcje własne spółki?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki prowadzi różnego rodzaju działania związane z poszukiwaniem potencjalnych inwestorów dla Spółki, jednak w związku z naturą takich rozmów w chwili obecnej nie jest możliwe podanie żadnych konkretnych informacji do publicznej wiadomości.

Pytanie:

Jaka jest minimalna, akceptowalna cena zbytu posiadanych akcji własnych potencjalnemu inwestorowi?

Odpowiedź:

Potencjalna cena zbycia akcji własnych nie jest jedynym czynnikiem branym przez Zarząd pod uwagą przy rozważaniu potencjalnych ofert związanych ze zbyciem akcji własnych. Możliwe jest choćby pozyskanie inwestora strategicznego, który mógłby wnieść do Spółki biznesowy know-how nie przeliczalny bezpośrednio jedynie na cenę zapłaconą za akcje Spółki. Żadne rozmowy prowadzone w tej chwili przez Zarząd nie umożliwiają podania do wiadomości ani proponowanych cen, ani żadnych konkretów związanych z możliwymi transakcjami tego rodzaju.

Pytanie:

Czy planowane jest przedstawienie propozycji umorzenia posiadanych akcji własnych?

Odpowiedź:

W chwili obecnej Zarząd nie planuje przedstawienia takiej propozycji, co nie wyklucza przedstawienia jej wraz ze stosownym uzasadnieniem w przyszłości. Należy jednak podkreślić, że przeprowadzenie takiego ewentualnego umorzenia będzie wymagało zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

Pytanie:

W raporcie bieżącym 76_2012_Zalacznik_201209280000219520.pdf punkt 1, Zarząd informował o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez poprzednie Zarządy spółek EFH-P1 sp. z o.o., EFH-P2 sp. z o.o. i EFH-P3 sp. z o.o.. Na jakim etapie znajduje się w/w sprawa? Dodatkowo, jakie kroki podjął Zarząd aby szkody zostały naprawione na drodze cywilnej?

Odpowiedź:

Wymienione w pytaniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw zostały złożone zgodnie z raportem bieżącym 76/2012 do właściwych organów ścigania. Spółka otrzymała w ostatnich dniach, zawiadomienie od właściwej miejscowo prokuratury o wszczęciu śledztwa i uznaniu spółek EFH-P1 Sp. z o.o., EFH-P2 Sp. z o.o. i EFH-P3 Sp. z o.o. za pokrzywdzone. Zarząd zamierza wykorzystać wszystkie możliwe instrumenty prawne związane z dochodzeniem naprawienia ewentualnej szkody.

Pytanie:

W raporcie bieżącym 76_2012_Zalacznik_201209280000219520.pdf punkt 11, zarząd informował, że pozyskanie inwestora dla planowanego Hotelu w Malborku jest na zaawansowanym etapie. Kiedy inwestor zostanie wybrany? Kiedy rozpoczną się prace budowlane?

Odpowiedź:

Zarząd w dalszym ciągu prowadzi różnego rodzaju negocjacje w sprawie Hotelu w Malborku. O ewentualnym podpisaniu stosownych umów lub innych wiążących ustaleniach Zarząd poinformuje w trybie przewidzianym przepisami dotyczącymi obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Pytanie:

Jaki jest aktualny (zgodnie z najnowszymi projektami/szacunkami zarządu) koszt budowy hotelu w Malborku?

Odpowiedź:

Zarząd Spółki nie podaje do wiadomości tego rodzaju danych cząstkowych.

Pytanie:

Czy wymiana kadry kierowniczej w 3 z 4-rech hoteli przynosi już oczekiwane rezultaty w postaci obniżki kosztów oraz wzrostu przychodów?

Odpowiedź:

Zauważalna obniżka kosztów i wzrost przychodów oczekiwany jest najwcześniej w drugim półroczu 2013 roku, co będzie widoczne w stosownych raportach okresowych Spółki.

Pytanie:

Kiedy można spodziewać się osiągnięcia poprawy przychodów?

Odpowiedź:

Zarząd nie publikuje prognoz przychodów, jednak podjęte w ostatnich tygodniach decyzje operacyjne, w tym wskazana w poprzednim pytaniu wymiana części kadry kierowniczej w ocenie Zarządu powinny mieć pozytywny efekt w kolejnych kwartałach.

Ponadto Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w formie pisemnej w trybie art. 428 par. 6 ksh i przekazane przez akcjonariusza osobiście w formie pisemnej na NWZA Spółki w dniu 20 grudnia 2012 roku udziela niniejszym na nie zamieszczonej poniżej odpowiedzi, która nie może być przesłana akcjonariuszowi ze względu na fakt, że nie umieścił on na liście pytań swojego adresu korespondencyjnego. Podstawa prawna: art. 428 par. 6 ksh w związku z par 38 ust. 1 punkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pytanie:

Czy obecny zarząd odszukał wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży akcji własnych?

Odpowiedź:

Decyzją Zarządu w Spółce przeprowadzono audyt prawny związany ze skupem akcji własnych, który obejmował również sprawdzenie i ocenę kompletności dokumentacji przechowywanej w Spółce związanej ze skupem akcji własnych. Wyniki tego audytu były podstawą do złożenia odpowiednich doniesień do prokuratury opisanych w raporcie bieżącym 76/2012.

Pytanie:

Czy istnieją jakiekolwiek umowy dotyczące zakupionych akcji własnych, w tym umowy opcyjne?

Odpowiedź:

Według najlepszej wiedzy Zarządu nie istnieją tego rodzaju umowy.
Michał Tober - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »