RADPOL (RDL): Informacja udzielona akcjonariuszowi - raport 70

Raport bieżący nr 70/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) w związku z kierowanymi do Spółki pytaniami przez Akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną dotyczącymi kwestii związanych z uprawnieniami Agencji Nieruchomości Rolnych (dalej: ANR) do nabywania akcji Spółki serii E, niniejszym wskazuje co następuje.

Spółka jest właścicielem następujących nieruchomości rolnych w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. z 2016 r. poz. 2052 ze zm.) (dalej Ustawa):

Reklama

1. nieruchomości obejmującej działkę nr 100/4 o powierzchni 0,31 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1I/00046618/7;

2. nieruchomości obejmującej działkę nr 101/1 o powierzchni 0,53 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1S/00007536/2;

3. nieruchomości obejmującej działkę nr 103 o powierzchni 0,39 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1I/00071496/9.

W związku z powyższym ANR stoi na stanowisku, że na mocy art. 4 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 4 ust. 6 Ustawy Agencji Nieruchomości Rolnych przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia akcji Spółki serii F oraz przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia będących przedmiotem oferty publicznej akcji Spółki serii E, którego nie należy mylić z prawem pierwokupu uregulowanym w Ustawie.

Dlatego też, w toku czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii F Spółki, poszczególni akcjonariusze, którzy objęli akcje serii F Spółki (dalej: Akcjonariusze Serii F), reprezentowani przez pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, zwrócili się do właściwego oddziału ANR z zapytaniem czy ANR zamierza skorzystać z przysługującego jej prawa nabycia akcji serii F Spółki objętych przez Akcjonariuszy Serii F lub któregokolwiek z Akcjonariuszy Serii F.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, ANR poinformowała, iż nie będzie korzystać z przewidzianego Ustawą prawa nabycia akcji Spółki serii F.

Jednocześnie w związku z wyrażonymi wątpliwościami Spółka wyjaśnia, że ANR nie przysługują uprawnienia wskazane w Ustawie w odniesieniu do akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636). Co oznacza, że przepisy Ustawy pozostają bez wpływu na transakcje na akcjach Spółki dopuszczonych do obrotu na Głównym Rynku GPW.

Wskazując na powyższe Spółka informuje, że analogiczna procedura zostanie przeprowadzona w odniesieniu do akcji Spółki serii E. Z uwagi jednak na publiczny charakter emisji akcji Spółki serii E, wzór pełnomocnictwa jakie powinno być udzielone przez każdego z subskrybentów akcji Spółki serii E zawarty jest w załączniku nr 10 do prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z emisją akcji Spółki serii E i opublikowanego m.in. pod adresem: http://www.radpol.eu/uploads/resources/rb/Prospekt%20emisyjny%20Radpol%20S.A..pdf

Na bazie powyższego pełnomocnictwa profesjonalny pełnomocnik wskazany przez Spółkę, po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego obejmującego emisję akcji Spółki serii E zwróci się do właściwego oddziału ANR z pytaniem czy ANR zamierza skorzystać z przysługującego jej prawa nabycia akcji serii E Spółki przydzielonych akcjonariuszom Serii E lub któregokolwiek z Akcjonariuszy Serii E.

Sporządzenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo powinno zawierać następujące dane:

- w przypadku osoby fizycznej numer PESEL, numer dowodu osobistego albo

- w przypadku osoby prawnej adres siedziby, numer KRS, numer NIP,

następuje przez złożenie pełnomocnictwa na adres Emitenta (ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów), bądź Oferującego (ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa).

Formularzowi zapisu może towarzyszyć skan pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-07-07Michał JarczyńskiPrezes Zarządu
2017-07-07Anna KułachWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »