Reklama

EFH (EFH): Informacja udzielona akcjonariuszowi w trybie art. 428 par. 6 Ksh

Raport bieżący nr 35/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. ("Spółka”), informuje że w odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w formie pisemnej w trybie art. 426 § 6 Kodeksu spółek handlowych udzielił na nie zamieszczonej pisemnej odpowiedzi.

Reklama

Podstawa prawna: art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 38 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pytanie:

W jakim stopniu wg oceny Zarządu uda się dokonać konwersji zadłużenia obligacji na akcje nowej emisji? W jaki sposób spółka planuje zaspokoić pozostałe roszczenia?

Odpowiedź:

Do dnia dzisiejszego nie były prowadzone rozmowy w zakresie konwersji zadłużenia z tytułu emisji obligacji na akcje spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. Spółka planuje zaspokoić roszczenia z tytułu emisji obligacji ze sprzedaży majątku grupy EFH. W podobny sposób zamierza spłacić pozostałe zobowiązania.

Pytanie:

Czy Zarząd planuje przedstawić akcjonariuszom nową strategię GK EFH S.A.?

Odpowiedź:

Nowa strategia będzie możliwa do określenia po odzyskaniu płynności finansowej przez EFH S.A.

Pytanie:

Czy i w jakim stopniu aktualny Zarząd EFH S.A. identyfikuje się ze strategią rozwoju spółki zaakceptowaną przez RN a prowadzone przez poprzednie władze GK EFH. Które elementy strategii zostaną zmodyfikowane?

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy z uwagi na sytuacje ekonomiczno-finansową nie jest możliwe kontynuowanie strategii poprzednich władz Spółki.

Pytanie:

Czy Zarząd będzie realizował strategię asset light? Jakie obiekty zostaną sprzedane w pierwszej kolejności?

Odpowiedź:

j.w.

Pytanie:

Dlaczego w opinii Zarządu wartość podmiotu Hotelu Łeba sp. z o.o. wynosi zaledwie 1 tyś zł? Abstrahując od aktualnego zadłużenia tego podmiotu, jaki zysk poza 1 tyś. zł oraz zwolnieniem części hipoteki na nieruchomościach podmiotu Tałty S.A będzie posiadać GK EFH w wyniku zbycia zorganizowanego przedsiębiorstwa?

Odpowiedź:

Sprzedaż spółki Hotel Łeba sp. z o.o. nastąpiła wskutek braku możliwości regulowania przez ten podmiot swoich zobowiązań zwłaszcza publiczno – prawnych. Samych zobowiązań z tytułu kredytu Spóła posiadała ponad 2 mln. Alternatywa dla sprzedaży pozostawało złożenie wniosku o upadłość.

Pytanie:

Czy EFH jest gwarantem zadłużenia ciążącego na spółce Hotel Łeba sp. z o.o.?

Odpowiedź:

Nie jest.

Pytanie:

W jakim stopniu podmiot Hotel Łeba sp. z o.o. ciążył na wyniki finansowe GK EFH S.A?

Odpowiedź:

Zadłużenie spółki Hotel Łeba sp. z o.o. miało wpływ na sytuacje całej grupy kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w stopniu odpowiadającym stracie spółki wynikającej z działalności tej spółki, która została ujawniona w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

Pytanie:

Czy w wyniku pozytywnej sprzedaży podmiotu Hotel Łeba sp. z o.o. GK EFH będzie operatorem Hotelu Łeba?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie:

Czy obecny Zarząd podtrzymuje plany sprzedaży podmiotów inwestycyjnych Hotel Malbork Sp. z o.o., Mazury Lakes Resort Sp. z o.o. ,DLKF Sp. z o.o. ,Andros Sp. z o.o.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

W jaki sposób Zarząd planuje pozyskać nowe obiekty w celu świadczenia szeroko rozumianych usług hotelarskich (zarządzania obiektami hotelarskimi)?

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy Zarząd nie planuje takich działań.

Pytanie:

Czy w ciągu 2015 roku spółka ureguluje zobowiązania finansowe wynikające z zapadłych obligacji? Jakie działania zarząd podejmuje aby uregulować zobowiązania z zapadłych obligacji.

Odpowiedź:

Odpowiedź udzielona w pkt 1.

Pytanie:

Czy Zarząd wystąpił lub zamierza wystąpić z wnioskiem o naprawę szkód wyrządzonych przez byłego prezesa Riada Bekkara poprzez działanie na szkodę spółki oraz niedopełnienie obowiązków w postaci nienależytego nadzoru nad spółkami zależnymi, w wyniku czego GK EFH S.A. nabyła od podmiotu związanego pośrednio z byłym zarządem EFH S.A. akcje po cenie znacząco odbiegającej od ceny rynkowej z danego okresu.

Odpowiedź:

Sprawa została skierowana na drogę postępowania prokuratorskiego.

Pytanie:

Czy w przypadku przeprowadzenia emisji akcji po kursie znacznie poniżej wartości księgowej akcji zarząd zdaje sobie sprawę z celowego działanie na niekorzyść obecnych akcjonariuszy?

Odpowiedź:

Taka sytuacja nie ma miejsca.

Pytanie:

Czy każdy może wziąć udział w nowej emisji akcji? Jakie warunki musi spełnić inwestor aby przystąpić do emisji przegłosowanej na WZA 19 maja?

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy nie ma wyznaczonej daty nowej emisji stąd trudno jest określić jej warunki dla przyszłych inwestorów.

Pytanie:

Jaki był powód korekty raportu rocznego czy korekta była uzgodniona z KNF?

Odpowiedź:

Powodem była konieczność pokazania stanu finansowego Spółki na dzień po wyborze nowych władz Spółki. Wg Zarządu poprzednie sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy 2013 nie pokazywało rzeczywistego jej stanu. Badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki jak i jego korekty za rok 2013 dokonał ten sam audytor tj. spółka BDO sp. z o.o., uznając zastrzeżenia nowego Zarządu. Należy przy tym dodać iż audytor BDO sp. z o.o. z uwagi na fakt przeprowadzenia badań sprawozdań Spółki posiadał najlepszą wiedzę co do jej realnego stanu. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki przez BDO sp. z o.o. (o czym Spółka informowała w odpowiednim raporcie bieżącym) całkowicie poparło stanowisko nowego Zarządu, co do sytuacji Spółki.

Pytanie:

Czy Spółka przeprowadziła wycena na potrzeby sprzedaży Hotelu Łeba Sp z o.o. Jeśli tak to kto ją sporządził i czy jest to podmiot niezależny?

Odpowiedź:

Spółka posiada wycenę hotelu sporządzoną na potrzeby banku, jednak właściwą ceną jest ta którą ktoś zapłaci. Hotel Łeba był w ofercie sprzedaży od ponad roku.

Pytanie:

W umowie sprzedaży Hotelu Łeba Sp z o.o. została przewidziana kara umowna w wysokości 1.000.000,00 zł na wypadek niezrealizowania warunków rozwiązujących przez spółkę ZEN 2014 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie do dnia 30 września 2014 r. Czy spółka OM sp. z o.o. ma ewentualne środki na wypłatę odszkodowania?

Odpowiedź:

Z wiedzy Zarządu Spółki wynika, że tak.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-14Slawomi KaraszewskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »