Reklama

QUERCUS (QRS): Informacja uzyskana w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej

Raport bieżący nr 22/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Quercus TFI S.A. [dalej "Towarzystwo"] informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymało zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej [tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382.; dalej "Ustawa”] od Pani Angeliki Moniki Rokickiej - Buczek, spółki Goldfinch 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz Pana Sebastiana Buczka. Towarzystwo przekazuje treść przedmiotowego zawiadomienia poniżej.

Reklama

"I. Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy, niniejszym działając w imieniu Goldfinch 5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu [dalej "Goldfinch"], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000479410, NIP: 7831704316, kapitał zakładowy 50.000 zł, kapitał wpłacony 12.500 zł oraz działając w imieniu własnym jako jedyny komplementariusz Goldfinch zawiadamiam o zmniejszeniu przez Goldfinch udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Quercus TFI S.A. [dalej "Spółka" lub "Emitent"] oraz zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów Emitenta.

Zejście poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku wniesienia przez Goldfinch 6 655 000 akcji Emitenta w ramach wpłaty na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego w dniu 4 maja 2015 r.

Przed zmianą udziału Goldfinch posiadała 6 655 000 akcji Emitenta, co stanowiło 9,99% kapitału zakładowego, w tym 4 312 835 akcji imiennych stanowiących 6,47% kapitału zakładowego oraz 2 342 165 akcji na okaziciela stanowiących 3,52% kapitału zakładowego. Posiadane akcje dawały 6 655 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 9,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym 4 312 835 głosów z akcji imiennych, dających 6,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2 342 165 głosów z akcji na okaziciela, dających 3,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 6 maja Goldfinch nie posiada akcji Emitenta.

Dodatkowo wskazuję, że po zarejestrowaniu zmiany statutu Goldfinch, firma spółki ulegnie zmianie na Rokicka-Buczek S.K.A.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

II. Ja niżej podpisany Sebastian Buczek działając w imieniu własnym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy zawiadamiam o zmniejszeniu pośrednio zaangażowania kapitałowego w Spółce o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów Emitenta oraz pośrednim zejściu poniżej progu 25% i 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zmiana dotychczas posiadanego pośrednio udziału nastąpiła w wyniku wniesienia przez Goldfinch 6 655 000 akcji Emitenta w ramach wpłaty na certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego w dniu 4 maja 2015 r.

Zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy informuję, że Goldfinch jest podmiotem zależnym ode mnie. Przed zmianą udziału posiadałem bezpośrednio i pośrednio (przez Goldfinch) 17 629 315 akcji Spółki, co stanowiło 26,46% kapitału zakładowego Spółki, w tym 15 287 150 akcji imiennych stanowiących 22,95% kapitału zakładowego oraz 2 342 165 akcji na okaziciela stanowiących 3,52% kapitału zakładowego. Ww. akcje posiadane bezpośrednio i pośrednio dawały 17 629 315 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 26,46% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym 15 287 150 głosów z akcji imiennych dających 22,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 2 342 165 głosów z akcji na okaziciela dających 3,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień 6 maja 2015 r. nie posiadam już pośrednio akcji Spółki (przez Goldfinch).

W związku z ww. transakcją nie uległ zmianie mój stan posiadania akcji Emitenta bezpośrednio. Posiadam bezpośrednio 10 974 315 akcji imiennych Spółki, co stanowi 16,47% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje imienne dają 10 974 315 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16,47% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nie posiadam bezpośrednio akcji na okaziciela Spółki.

Jednocześnie informuję, że z Angeliką Moniką Rokicką – Buczek posiadamy wspólność majątkową i wszystkie posiadane przeze mnie akcje Spółki wchodzą do ww. majątku wspólnego.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Z poważaniem,

Angelika Monika Rokicka – Buczek

Komplementariusz Goldfinch

Angelika Monika Rokicka – Buczek

Sebastian Buczek".

Podstawa prawna:

- art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-06Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu
2015-05-06Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »