Reklama

FOTA (FOT): Informacja w przedmiocie wniosku Emitenta dotyczącego wszczęcia postępowania ugodowego poprzez zawezwanie do próby ugodowej Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu - raport 12

Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (FOTA, Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 kwietnia 2016 roku złożył do Sądów właściwych dla przeciwnika wnioski o wszczęcie postępowania w przedmiocie zawezwania do próby ugodowej następujących trzech wierzycieli pozaukładowych:

Reklama

1) Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie o zapłatę kwoty w wysokości 48.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 20 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za okres liczony od daty wypowiedzenia umowy o Limit Wierzytelności Nr CRD/L/10944/02 z dnia 07 sierpnia 2002 r. wraz z późniejszymi zmianami;

2) Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie o zapłatę kwoty w wysokości 48.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za okres liczony od daty wypowiedzenia umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr PBP/ZDK/KR-RB/0301/07 z dnia 26 września 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami w wysokości 15.898.887,82 zł;

3) Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie o zapłatę kwoty w wysokości 48.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 czerwca 2013 r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za okres liczony od daty wypowiedzenia Umowy nr 721880004404 z dnia 30 listopada 2006 r. wraz z późniejszymi zmianami o udzielenie kredytu obrotowego w wysokości 18.102.049,34 zł oraz umowy na udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnym z możliwością finansowania nr 1254198GD19031000 z dnia 01 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w wysokości 2.354.782,32 zł;

Zainicjowanie wszczęcia przed Sądem postępowania ugodowego wobec trzech wierzycieli pozaukładowych jest uzasadnione i konieczne w celu zapewnienia właściwej ochrony słusznych interesów wierzycieli objętym postępowaniem układowym bowiem działania Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Banki) w postaci wypowiedzenia w trybie natychmiastowym wszystkich umów kredytowych było całkowicie niezasadne i nie znajdowało w 2013 roku odzwierciedlenia w stanie faktycznym.

Emitent pragnie wskazać i z całą stanowczością podkreślić, że działania Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu były bezpośrednią podstawą do złożenia przez Emitenta wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. W ocenie Emitenta wypowiedzenie umów kredytowych nie miało uzasadnienia bowiem żadne zdarzenia w Spółce w świetle zawartych umów finansowania działalności FOTA nie uzasadniały takiego stanowiska. Dopiero wypowiedzenie umów kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, jedna po drugiej, spowodowało powstanie stanu niewypłacalności i konieczność wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości przez Spółkę. Wcześniej brak było ku temu jakichkolwiek podstaw.

Ponadto w ocenie Emitenta, nie sposób uznać, że Banki nie działały wspólnie i w porozumieniu przy wypowiadaniu kolejno umów kredytowych, zwłaszcza w sytuacji, gdy jako podstawę wskazywały niewypłacalność FOTA bez jakiegokolwiek zweryfikowania powyższej przesłanki. Banki w sposób bezpodstawny dokonały wypowiedzeń umów łączących strony, jeszcze przed terminem zapłaty wierzytelności innych Banków. Takie działanie, nie znajdujące oparcia ani w treści umów bankowych, jak i obowiązujących przepisach prawa, uzasadnia twierdzenie, że to Banki swoim postępowaniem doprowadziły do wyeliminowania Emitenta z rynku motoryzacyjnego poprzez rażące ograniczenie skali prowadzonej działalności operacyjnej. W ocenie Spółki doszło do naruszenia postanowień ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami), m.in. art. 6 ust. 1 pkt 3), zgodnie z którym zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku.

Warto zaznaczyć, iż Banki nie dały Spółce jakichkolwiek szans na wywiązanie się z zawartych umów i bezpodstawnie wypowiedziały umowy kredytowe. Ponadto Banki domagały się od Spółki wyrażenia zgody na wymianę informacji pomiędzy nimi, co przemawia za tym, iż działania podejmowane przez Banki były wspólne i odbywały się w porozumieniu. Charakter podejmowanych przez Banki działań w szczególności w trakcie natychmiastowych działań egzekucyjnych po wypowiedzeniu umów kredytowych i ich prowadzenie w sposób najbardziej uciążliwy dla jednoczesnego prowadzenia działalność gospodarczej i restrukturyzacji Spółki w ramach postępowania upadłościowego, jednoznacznie dowodzi o działaniu Banków na szkodę FOTA.

Niniejszym złożenie wniosków o zawezwanie Banków do próby ugodowej i rozwiązania sporu pojednawczo przed wytoczeniem powództwa w ocenie Emitenta jest w pełni uzasadnione, w szczególności ze względu na ochronę wierzycieli układowych.

O wypowiedzeniu przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 16/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku.

O wypowiedzeniu przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowy o limit wierzytelności Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku.

O wypowiedzeniu przez Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowy o kredyt obrotowy oraz umowy o udzielenie linii na otwieranie akredytyw własnych z możliwością finansowania Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 22/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-28Jakub FotaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »