Reklama

DATAWALK (DAT): Informacja Zarządu dotycząca szacunkowych, wybranych danych finansowych za 3 kwartały 2020 r. Information on estimated selected financial data for the first three quarters of 2020.

Raport bieżący nr 42/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk ("Grupa”) za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 r. wraz z danymi porównywalnymi:

Reklama

- jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 6 783 tys. zł, wobec 1 875 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi wzrost o ok. 262%,

- jednostkowe szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 8 220 tys. zł, wobec 10 390 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi ich zmniejszenie o ok. 21%,

- jednostkowy szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -4 676 tys. zł, wobec -10 474 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi zmniejszenie straty o ok. 55%,

- skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży netto wyniosły 8 939 tys. zł, wobec 1 875 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi wzrost o ok. 377%,

- skonsolidowane szacunkowe koszty działalności operacyjnej wyniosły 15 355 tys. zł, wobec 10 234 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi wzrost o 50%,

- skonsolidowany szacunkowy wynik finansowy netto wyniósł -6 137 tys. zł, wobec -10 397 tys. zł w 3 kwartałach 2019 r., co stanowi zmniejszenie straty o ok. 41%.

Na jednostkową stratę netto w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r., szczególny wpływ miały następujące czynniki: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Spółki; ii) obniżenie kosztów zakupu usług obcych, w szczególności od spółki zależnej od Emitenta; iii) wyższe koszty amortyzacji, w szczególności dotyczące zakończonych prac rozwojowych nad oprogramowaniem DataWalk oraz aktywa z tyt. prawa do użytkowania w postaci najmu powierzchni biurowej; iv) wzrost kosztów wynagrodzeń wynikający z rozbudowy zespołów deweloperskiego oraz wdrożeniowego, a także v) dokonanie przez Spółkę w I półroczu 2020 r. odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości posiadanych przez Emitenta aktywów finansowych w jednostce powiązanej DataWalk Inc., który został wykazany w pozostałych kosztach operacyjnych, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym (ESPI 26/2020).

Najważniejszy wpływ na skonsolidowany wynik finansowy Grupy w 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r. miały: i) wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy; ii) wzrost kosztów wynagrodzeń, wynikający w szczególności z procesu budowy zespołu sprzedażowego oraz wdrożeniowego w spółce zależnej od Emitenta; iii) wzrost kosztów usług obcych związany z rozwojem działalności oraz prowadzonymi procesami sprzedażowymi, a także iv) wyższe koszty amortyzacji, w szczególności dotyczące zakończonych prac rozwojowych nad oprogramowaniem DataWalk oraz aktywa z tyt. prawa do użytkowania w postaci najmu powierzchni biurowej.

Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wartości wskazanych w niniejszym raporcie bieżącym. Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce w dniu 27 listopada 2020 r.

W przypadku zaistnienia istotnych zmian wyżej wskazanych danych, Emitent przekaże odrębny raport bieżący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego odnotowane w zakresie jednostkowego wyniku finansowego netto osiągniętego przez Emitenta oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto wypracowanego przez Grupę w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2020 r., na które szczególny wpływ miały opisane powyżej zmiany dotyczące przychodów ze sprzedaży oraz kosztów działalności zarówno Spółki, jak i Grupy.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby announces estimated selected financial data of the Company and the Capital Group for the first three quarters of 2020:

- separate DataWalk S.A. estimated revenues from sales increased by approx. 262% to PLN 6 783 thousand, compared to PLN 1 875 thousand in the first three quarters of 2019;

- separate estimated operating costs for DataWalk S.A. were reduced by approx. 21% to PLN 8 220 thousand, compared to PLN 10 390 thousand in the first three quarters of 2019,

- separate DataWalk S.A. operating loss was reduced by approx. 55% to PLN -4 676 thousand, compared to PLN -10 474 thousand in the first three quarters of 2019;

- for the DataWalk Capital Group , consolidated estimated revenues from sales increased by approx. 377% to PLN 8 939 thousand, compared to PLN 1 875 thousand in the first three quarters of 2019;

- the consolidated estimated operating costs increased by approx. 50% to PLN 15 355 thousand, compared to PLN 10 234 thousand in the first three quarters of 2019%,

- the consolidated estimated operating loss decreased by approx. 41% to PLN -6 137 thousand, compared to PLN -10 397 thousand in the first three quarters of 2019.

The net financial result achieved by the Company in the first three quarters of 2020 was particularly affected by the following factors: i) an increase in the Company’s sales revenues; ii) reducing the cost of purchasing external services in particular from a subsidiary of the Issuer; iii) higher costs of amortization of completed development works related to DataWalk software and right-of-use assets in the form of office space lease; iv) increase in remuneration costs resulting from the process of building sales and implementation teams; and v) making an impairment loss by the Company of financial assets held by the Issuer in a related entity DataWalk Inc., which was disclosed in other operating expenses, about what the Issuer informed in the report ESPI 26/2020.

The most important influence on the consolidated financial net result of the Group in the first three quarters of 2020 came from: i) an increase in the Group’s sales revenues; ii) an increase in remuneration costs, in particular resulting from the process of building sales and implementation teams in the Issuer’s subsidiary; iii) an increase in external services costs in the Issuer’s subsidiary, related to the development of operating activities in the USA and conducting sales processes; and iv) higher costs of amortization of completed development works related to DataWalk software and right-of-use assets in the form of office space lease.

The financial results presented are estimates obtained in the course of preparing the financial statements, and consequently are subject to change. The periodic report will be published on November 27th, 2020.

In the event of significant changes to the above-mentioned data, the Issuer will submit a separate current report, in accordance with applicable regulations.

The above information complies with the requirements of Art. 7 item 1 MAR due to changes which in the opinion of the Company’s Executive Board are significant, specifically financial results achieved by the Issuer in the first three quarters of 2020 as compared to the first three quarters of 2019.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-16Sergiusz BorysławskiCzłonek Zarządu
2020-11-16Katarzyna GraczykProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »