DATAWALK (DAT): Informacja Zarządu dotycząca wielkości przychodów zakontraktowanych na 2020 r. Executive Board's information on the amount of revenues contracted for 2020. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”, “Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące wysokości oczekiwanych przychodów Spółki oraz Grupy Kapitałowej DataWalk ("Grupa”) zakontraktowanych do zafakturowania w 2020 r. Wartość zakontraktowanych na 2020 rok przychodów ("Zakontraktowane Przychody”) wynosi na dzień dzisiejszy 15 713 tys. zł.

Zarówno Spółka, jak i Grupa dokonują szczegółowej analizy zawieranych kontraktów celem zapewnienia prawidłowego ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym. W zależności od specyfiki zawieranych umów moment rozpoznania przychodów może być uzależniony od m.in. stopnia zaawansowania realizacji kontraktów na dany dzień bilansowy, co w sytuacji wystąpienia ewentualnych zmian w harmonogramach prac wdrożeniowych, w negatywnym scenariuszu może wpłynąć na przesunięcie rozpoznania części Zakontraktowanych Przychodów z roku 2020 na kolejne okresy sprawozdawcze. Z kolei, fakt kontynuacji procesów handlowych może powiększyć zarówno wartość Zakontraktowanych Przychodów, jak i przychodów rozpoznanych w omawianym okresie.

Reklama

W związku z powyższym, ostateczne wartości przychodów, które zostaną opublikowane w raporcie rocznym mogą znacząco różnić się od wartości Zakontraktowanych Przychodów.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne zmiany odnotowane do dnia dzisiejszego w zakresie wysokości oczekiwanych przychodów Spółki oraz Grupy w 2020 roku w odniesieniu do porównywalnego okresu w 2019 roku. Spółka publikuje powyższe dane ze względu na znaczący wzrost wartości Zakontraktowanych Przychodów, co zdaniem Zarządu Spółki stanowi dowód na realizację podstawowych założeń strategii Grupy, jak również jest potwierdzeniem uzyskania wyższej, aniżeli zakładana, dynamiki rozwoju przychodów w Grupie.

W przypadku zaistnienia istotnych zmian wyżej wskazanych danych, Emitent przekaże odrębny raport bieżący, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

The Executive Board of DataWalk S.A. (“Company”, “Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby publishes information on the amount of the expected revenues of the Company and the DataWalk Capital Group ("Group") contracted for invoicing in 2020. The value of contracted revenues (“Contracted Revenue”) for 2020 is as of today PLN 15 713 thousand.

Both the Company and the Group carry out a detailed analysis of concluded contracts in order to ensure their correct disclosure in the financial statements. Depending on the specifics of the contracts concluded, the moment of revenue recognition may depend on, among others, the stage of completion of contracts as at a given balance sheet date, which in the event of possible changes in implementation work schedules, in a negative scenario, may affect the shift of the recognition of part of the Contracted Revenue from 2020 to subsequent reporting periods. In turn, the continuation of sales processes may increase both the value of the Contracted Revenue and the revenue recognized in the period in question.

Accordingly, the final revenue figures that will be published in the annual report may differ significantly from the Contracted Revenue.

The above information has been found to meet the requirements of Art. 7 sec. 1 MAR due to significant changes recorded to date in the amount of the expected revenues of the Company and the Group in 2020 in relation to the comparable period in 2019. The company publishes the above data due to the significant increase in the value of the Contracted Revenue, which, in the opinion of the Executive Board, is a proof of the successful implementation of the basic assumptions of the Group's strategy, as well as constitutes a confirmation of obtaining higher than assumed dynamics of revenue growth in the Group.

In the event of significant changes to the above-mentioned data, the Issuer will submit a separate current report, in accordance with applicable regulations.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-04Sergiusz BorysławskiCzłonek Zarządu
2020-09-04Katarzyna GraczykProkurent

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »