OPENFIN (OPF): INFORMACJA ZARZĄDU O ZMIANACH W OKRESIE I METODZIE AMORTYZACJI NABYTYCH BAZ KLIENTÓW - raport 116

Raport bieżący nr 116/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie .(Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2016 roku zakończył proces analizy w zakresie adekwatności okresów użytkowania oraz metod amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w postaci nabywanych baz danych zawierających dane kontaktowe do potencjalnych klientów Grupy.

Analiza polegała na szczegółowej segmentacji i weryfikacji posiadanej bazy klientów pod kątem jej efektywności oraz możliwości generowania w przyszłości korzyści ekonomicznych. W ramach analizy Grupa oszacowała oczekiwany poziom przepływów pieniężnych przypisanych do tego składnika aktywów w oparciu o historyczny i prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży usług klientów, których dane kontaktowe znajdują się w nabywanych bazach. Przeprowadzona analiza była efektem rozpoczętego w marcu 2016 roku procesu optymalizacji działania sieci stacjonarnych Grupy w wyniku którego część agentów pracujących w modelu stacjonarnym i korzystających z nabytych przez Grupę baz klientów, zostało przeniesionych do pracy w modelu "mobilnym”, polegającym na samodzielnym pozyskaniu klienta.

Reklama

W wyniku powyższej analizy Emitent dokonał następujących zmian w okresie i metodzie amortyzacji nabytych baz klientów:

- okres amortyzacji został skrócony z 7 do 4 lat,

- metoda amortyzacji została zmieniona z liniowej na degresywną w oparciu o metodę sumy cyfr, jako że powyższa analiza wykazała, że nabyta baza klientów generuje najwięcej korzyści ekonomicznych w pierwszym i drugim roku od momentu jej nabycia. Emitent ustalił następujące stawki amortyzacji dla poszczególnych lat: w pierwszym roku baza zostanie zamortyzowana w 43%, w drugim roku w 31%, w trzecim roku w 19% a w czwartym roku w 7%.

Zgodnie z MSR 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” skrócenie okresu oraz zmiana metody amortyzacji, jest zmianą wartości szacunkowych i powinna zostać ujęta prospektywnie. W efekcie Zarząd Emitenta podjął decyzję o zamiarze ujęcia tej zmiany w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2016 roku, z efektem od dnia 1 stycznia 2016 roku. Wyżej opisana zmiana spowoduje wzrost amortyzacji nabytej bazy w okresie 6 miesięcy zakończonych dnia 30 czerwca 2016 roku o 41.534 tys. zł, i w związku z tym amortyzacja bazy w tym okresie wyniesie 51.683 tys. zł.

Dla pozostałej do zamortyzowania wartości bazy klientów, Emitent przeprowadził test na utratę wartości na dzień 30 czerwca 2016 roku polegający na porównaniu wartości bilansowej nabytej bazy z jej wartością odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna bazy została oszacowana w oparciu o oczekiwany poziom przyszłych przepływów pieniężnych przypisanych do tego składnika aktywów na podstawie historycznych i prognozowanych przychodów ze sprzedaży usług klientów które znajdują się w nabywanych bazach, i zdyskontowana średnim ważonym kosztem kapitału w wysokości 9,38%. Przeprowadzony test wykazał utratę wartości w wysokości 12.941 tys. zł, którą Emitent zamierza ująć w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres 6 miesięcy zakończonych w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Podejmując decyzję o dokonaniu wyżej opisanej zmiany Zarząd Emitenta kieruje się zasadą ostrożnego osądu. Emitent zwraca uwagę, iż wyżej opisana zmiana ma charakter niepieniężny i nie wpływa na płynność i działalność operacyjną Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej. Zarząd Emitenta nadal będzie kontynuować strategię rozwoju działalności w oparciu o podstawowe kategorie produktowe i wyznaczone kierunki rozwoju.

Przedstawione powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości amortyzacji bazy oraz ewentualnego odpisu aktualizującego zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. który będzie opublikowany w dniu 30 sierpnia 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-29Monika Kwiatkowskapełnomocnik

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »