Reklama

POLMED (POM): Informacje dodatkowe o Przewodniczącym oraz Członkach Rady Nadzorczej - raport 30

Raport bieżący nr 30/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. dotyczącego powołania Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej, Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej wiadomości otrzymane od Pana Krzysztofa Płachty - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polmed S.A. oraz Panów Jacka Dudkiewicza, Bolesława Rutkowskiego oraz Tomasza Polakowskiego - Członków Rady Nadzorczej Polmed S.A. odpowiednie informacje i oświadczenia, których przekazanie wymagane jest przez §28 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Reklama

Krzysztof Płachta – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Płachta pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta od 1 grudnia 2006 r. Pan Krzysztof Płachta nie jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Pan Krzysztof Płachta posiada wykształcenie wyższe (magister inżynier nawigator morski) – ukończył Wydział Nawigacyjny w zakresie transportu morskiego w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Pan Krzysztof Płachta ukończył ponadto następujące kursy i szkolenia: (i) 1994 – Kurs Maklera Papierów Wartościowych - ROTEX z siedzibą w Gdańsku, (ii) 1994 – Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych z Udziałem Skarbu Państwa – Centrum Prywatyzacji, (iii) 1995-1998 – szkolenia z zakresu wyceny i analizy ekonomiczno-finansowej, czytania sprawozdań finansowych oraz aktywnej sprzedaży usług finansowych, (iv) 1997 – szkolenie "Kontrakty terminowe” – Top Consulting Ltd. oraz Gazeta Giełdy Parkiet, (v) 1997 – cykl szkoleń obejmujący zagadnienia z zakresu zarządzania, finansów, bankowości, prawa gospodarczego, podejmowania decyzji i negocjacji, (vi) 1997-1999 – Master od Business Administration (MBA) - Uniwersytet Gdański, (vii) 1999-2000 – Studia podyplomowe w zakresie szacowania nieruchomości na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, (viii) 2003-2004 – Studium szacowania wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego, dla potrzeb skarbowo-podatkowych oraz studium rzeczoznawstwa sądowego dla rzeczoznawców majątkowych, (ix) 2007-2008 – Studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami na Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, (x) 2009-2011 - Studia podyplomowe w zakresie charakterystyki energetycznej i auditingu energetycznego budynków na Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu.

Pan Krzysztof Płachta jest licencjonowanym maklerem papierów wartościowych (Licencja Maklera Papierów Wartościowych Nr 656). Ponadto Pan Krzysztof Płachta jest wpisany na Listę Syndyków przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku (od stycznia 2004), posiada uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego od lipca 2003 r. (uprawnienia nr 4003) oraz posiada licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami (Nr 17853).

Pan Krzysztof Płachta zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w okresie czerwiec 1989 – czerwiec 1992 jako oficer na statkach handlowych PLO, Gdynia; (ii) w okresie lipiec 1992 – grudzień 1993 jako oficer na statkach handlowych obcych bander; (iii) w okresie lipiec 1994 – wrzesień 1995 jako starszy makler w Domu Maklerskim PENETRATOR SA z siedzibą w Krakowie Oddział w Gdańsku; (iv) w okresie październik 1995 – styczeń 2004, maj 2004 – maj 2006 oraz maj 2006 – wrzesień 2006 (1/5 etatu) jako Dyrektor Oddziału w Gdańsku Domu Maklerskiego PENETRATOR SA z siedzibą w Krakowie; (v) w okresie styczeń 2004 – maj 2004 jako Prezes Zarządu Domu Maklerskiego PENETRATOR SA w Krakowie, (vi) w okresie kwiecień 2006 – sierpień 2008 jako Członek Zarządu Plejada Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Gdańsku, (vii) w okresie maj 2006 – marzec 2007 jako Prezes Zarządu EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku, (viii) w okresie kwiecień 2007 – do marca 2010 jako Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych Format Investment SA z siedzibą w Gdańsku, (ix) w okresie od lipca 2007 – wrzesień 2012 jako Prezes Zarządu TRADO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (od października 2009 – TRADO SA), (x) w okresie od marca 2010 – do chwili obecnej jako Prezes Zarządu Corent Sp. z o.o., (xi) w okresie od września 2012 – do chwili obecnej jako Wiceprezes Zarządu VOICETEL COMMUNICATIONS SA z siedzibą w Gdańsku.

Ponadto Pan Krzysztof Płachta był lub jest członkiem organów nadzorczych w następujących podmiotach: (i) BANKIER.PL SA z siedzibą we Wrocławiu – Członek Rady Nadzorczej (kwiecień 2007 – wrzesień 2009), (ii) TRANS POLONIA sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie – Przewodniczący Rady Nadzorczej (kwiecień 2007 – czerwiec 2008), (iii) W-H SA – Członek Rady Nadzorczej (październik 2007 – luty 2008), (iv) SOVEREIGN CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej (kwiecień 2007 – styczeń 2010), (v) TRANS POLONIA SA z siedzibą w Tczewie – Przewodniczący Rady Nadzorczej (czerwiec 2008 – obecnie), (vi) EUROTEL SA z siedzibą w Gdańsku – Przewodniczący Rady Nadzorczej (maj 2007 – obecnie), (vii) GC INVESTMENT SA z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej (listopad 2012 – obecnie), (viii) Business Angel Seedfund z siedzibą w Gdańsku – Przewodniczący Rady Nadzorczej (kwiecień 2007 - obecnie), (ix) Pekabex Wykup Managerski SA z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej (luty 2008 – obecnie), (x) WMP sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna – Członek Rady Nadzorczej (kwiecień 2007 - obecnie).

Pan Krzysztof Płachta jest lub był w okresie ostatnich pięciu lat wspólnikiem w spółce kapitałowej lub osobowej: (i) EURO INVESTOR sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie (styczeń 2009 – kwiecień 2014), (ii) Corent Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (październik 2009 – obecnie), (iii) VOICETEL COMMUNICATIONS SA z siedzibą w Gdańsku (wrzesień 2012 – obecnie).

Jacek Dudkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Dudkiewicz pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 1 grudnia 2006 r. Do dnia 30 czerwca 2009 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Dudkiewicz nie jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Pan Jacek Dudkiewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ogrodniczy i posiada wykształcenie wyższe z tytułem magister inżynier.

Pan Jacek Dudkiewicz ukończył studia podyplomowe: (i) 1993 - 1994 - Studia podyplomowe w zakresie finansów i marketingu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Organizacji i Zarządzania, (ii) 1996 – Studia podyplomowe – Dyplom Zarządzania Europejskiego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, (iii) 1996 – 1997 – Studia Master of Business Administration w ESCP Europe w Berlinie.

Pan Jacek Dudkiewicz odbył ponadto następujące praktyki: (i) - wrzesień 1997 – luty 1998 – RETHMANN GmbH & Co – Lunen w Nadrenii Westfalii (Niemcy), (ii) - listopad 1996 – marzec 1997 – Thyssen Stahl AG Duisburg (Niemcy), (iii) - październik 1995 r. – Izba Przemysłowo-Handlowa w Mediolanie (Włochy) i Dublinie (Irlandia).

Pan Jacek Dudkiewicz zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1991 - 1993 - w Zagranicznym Przedsiębiorstwie MARKIT Zakłady Odzieżowe w Toruniu – jako główny specjalista ds. handlu zagranicznego; (ii) w latach 1993 - 1996 w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu jako Dyrektor Biura Zarządu Izby; (iii) w latach 1996 - 1997 – jako właściciel GOCAR Krajowa Spedycja i Transport; (iv) w latach 1998 - 1999 - w RETHMANN Recycling sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Dyrektor ds. rozwoju; (v) w latach 1999 - 2000 – w VINPOL sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu jako asystent Zarządu; (vi) od roku 2000 i obecnie – w RHENUS DATA Office Polska Sp. z o.o. z siedzibą Piasecznie k. Warszawy jako Prezes Zarządu, (vii) od roku 2013 i obecnie w RHENUS Office Systems Hangary Kft. z siedzibą w 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u 30. Węgry jako Prezes Zarządu, (viii) od roku 2013 i obecnie w Rhenus Office Systems Austria GmbH z siedzibą w Kasernstraße 5, 2301 Groß Enzersdorf Austria jako Prezes Zarządu.

Bolesław Rutkowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Bolesław Rutkowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Polmed S.A. od 29 maja 2007 r. Pan Bolesław Rutkowski nie jest zatrudniony w Spółce na umowę o pracę.

Pan Bolesław Rutkowski posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Akademii Morskiej; posiada następujące specjalizacje: (i) choroby wewnętrzne II stopnia (1983 r.), nefrologia (1992 r.), transplantologia kliniczna (2003 r.), hipertensjologia (2006 r.). Pan Bolesław Rutkowski posiada tytuł naukowy profesora.

Pan Bolesław Rutkowski zdobywał doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1983-1991 Instytut Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku jako Zastępca Dyrektora, (ii) w latach 1991-1995 Instytut Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Gdańsku jako Dyrektor, (iii) w latach 2002-2005 Akademia Medyczna w Gdańsku jako Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich, (iv) w latach 1991-1999 oraz 2005-2012 jako Konsultant Krajowy w dziedzinie Nefrologii.

Ponadto Pan Bolesław Rutkowski jest: (i) od 1996 r. Członkiem European Society for Artifical Organs, (ii) od 2002 r. Członkiem Rady Fundacji Rozwoju Nefrologii i Transplantologii, (iii) Członkiem Zarządu Głównego (od 2004 r. i obecnie Past-Prezesem) International Society of Uremic Research and Toxicity (iv) od 2005 r. Członkiem Zarządu Głównego i obecnie Past-Prezesem International Society of the History of Nephrology, (v) od 2007 r. Członkiem Historical Committee International Society of Nephrology.

Pan Bolesław Rutkowski w latach 1992-2002 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej "Dializa Polska” S.A. Ponadto Pan Bolesław Rutkowski jest Spólnikiem w spółce osobowej: Mazaraki Rutkowski i Syn sp.j. z siedzibą w Gdańsku (od 2005 – obecnie).

Tomasz Polakowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Polakowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta od 1 grudnia 2006 r. Pan Tomasz Polakowski nie jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę.

Pan Tomasz Polakowski posiada wykształcenie wyższe (magister inżynier rolnictwa) – ukończył Wydział Rolniczy Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy i ukończył następujące kursy i szkolenia: (i) 1993 r. – Studium Marketingu Menadżer w Fundacji Polskiej Międzynarodowej Szkoły z siedzibą w Warszawie, (ii) 1997 r. – INSEAD w Fontainebleau we Francji Advanced Management Training.

Pan Tomasz Polakowski zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w okresie 1990 - 1991 - na Akademii Techniczno-Rolniczej w Katedrze Fitopatologii, jako asystent; (ii) w okresie 1991 - 1993 - w Central Soya Rolpol Holding sp. z o.o., jako specjalista ds. marketingu; (iii) w okresie 1993 - 1995 - w Central Soya Rolpol Holding sp. z o.o., jako Kierownik Działu Marketingu; (iv) w okresie 1995 – 2002 - w Central Soya Rolpol Holding sp. z o.o., jako Dyrektor Marketingu (później Provimi Polska Holding sp. z o.o., później Provimi-Rolimpex SA, obecnie Provimi Polska sp. z o.o.); (v) w okresie 2002 – 2005 - jako Członek Rady Nadzorczej Rolimpex SA; (vi) w okresie 2005 – 2010 - w Provimi-Rolimpex SA , (później Provimi Polska) jako Członek Zarządu i Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu; (vii) od 2010 do chwili obecnej jest właścicielem Agencji Pracy i Doradztwa Personalnego "ISLA TOMASZ POLAKOWSKI”. Ponadto Pan Tomasz Polakowski był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w następujących podmiotach: (i)PRACOWNICZE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE Sp. z o.o. (2002-2004); (ii) PRACOWNICZA GRUPA INWESTYCYJNA Sp. z o.o. (2003-2004).

Nie istnieją powiązania rodzinne pomiędzy powyższymi osobami a członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Polmed S.A.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, żadna z powyższych osób nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej przez Polmed S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do spółki Polmed S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami żadna z powyższych osób nie figuruje także w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt 22


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-08RADOSŁAW SZUBERTPREZES ZARZĄDU
2014-07-08ROMUALD MAGDOŃWICEPREZES ZARZĄDU

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »