Reklama

ZAMET (ZMT): Informacje dotyczące przebiegu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., Zarząd Zamet Industry S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym Emitent objął w faktyczne posiadanie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Mostostalu Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rudzie Śląskiej, będącą przedmiotem postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Reklama

W związku z powyższym, działając na podstawie §5 ust.1 pkt 1) w zw. z §7 oraz §1 pkt 41) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), Emitent informuje, że z chwilą objęcia majątku w posiadanie, nabył prawo do używania zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 19 grudnia 2013 r. z Syndykiem Masy Upadłości Mostostalu Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej, o której Emitent informował raportem 45/2013.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego, będąca przedmiotem postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej, której Emitent nabył prawo do używania, poprzez objęcie jej w posiadanie, na podstawie w/w umowy dzierżawy, stanowi zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w skład którego wchodzą:

- nieruchomości zlokalizowane w Chojnicach, na terenie Mostostalu Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Oddział w Chojnicach,

- ruchomości, w tym urządzenia, maszyny, środki transportu, urządzenia biurowe oraz narzędzia niezbędne do produkcji konstrukcji stalowych,

- wybrana infrastruktura techniczna,

- składniki niematerialne i prawne, w tym prawo do nazwy oraz znaku "Mostostal Chojnice”, referencje wystawione na rzecz Mostostalu Chojnice oraz prawo do korzystania z oprogramowania komputerowego.

Ponadto, wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wywołuje skutek przejścia części zakładu pracy na Dzierżawcę, zgodnie z art. 23 1 Kodeksu Pracy, co oznacza, iż w związku z objęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w posiadanie, Emitent staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy z 401 pracownikami Mostostalu Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Oddział w Chojnicach.

Finansowanie dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie następowało ze środków własnych Emitenta.

Wartość rynkowa aktywów, których Emitent nabył prawo używania poprzez objęcie ich w posiadanie, na podstawie w/w umowy dzierżawy, wynosi 41,3 mln zł, wg stanu na styczeń 2013 r., zgodnie z aktualizacją operatu szacunkowego sporządzonego na dzień 7 października 2011 r. Wartość ewidencyjna aktywów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego, jaka będzie wykazywana w księgach ewidencyjnych Emitenta, zostanie oszacowana przed zawarciem umowy sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi i nadzorującymi a Syndykiem Masy Upadłości Mostostalu Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Podstawowy rodzaj działalności gospodarczej, w której aktywa były wykorzystywane przed nabyciem przez Emitenta prawa do ich używania, poprzez objęcie ich w posiadanie, na podstawie w/w umowy dzierżawy, tj. produkcja konstrukcji stalowych, pokrywa się z działalnością wykonywaną przez Emitenta. Emitent planuje kontynuować dotychczasowy sposób wykorzystania zorganizowanej części, z uwzględnieniem synergii wynikającej z objęcia w posiadanie aktywów stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa upadłego.

Kryterium będące podstawą uznania zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego, stanowiącej zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, za aktywa o znacznej wartości jest wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących 123 512 tys. zł wg stanu na dzień 30.09.2013 r. wskazanego przez Emitenta w ostatnim sprawozdaniu okresowym Qsr 3/2013.

Jednocześnie Emitent zaznacza, że nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mostostalu Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rudzie Śląskiej – Oddział w Chojnicach, będącej przedmiotem postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej, jako przeniesienie na rzecz Emitenta prawa własności, nastąpi w wyniku zawarcia umowy sprzedaży z wolnej ręki, za cenę 26.150.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100), która to umowa powinna zostać zawarta w terminie nie później niż do dnia 9 kwietnia 2014 r. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest uzyskanie przez Emitenta zgody Prezesa UOKiK na dokonanie transakcji.

Emitent będzie informował na bieżąco o dalszym przebiegu postępowania w sprawie sprzedaży z wolnej ręki majątku wchodzącego w skład masy upadłości Mostostal Chojnice S.A. w upadłości likwidacyjnej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-03Jan SzymikPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »